Verslagen PWG Gent


GE DIGITAL CAMERA

Streepjaar 2020


Verslag Algemene Vergadering PWG 31/01/2020:
DE STEK (naast NMC Bourgoyen)

Annick Verstraete

Januari, de eerste maand van een nieuw streepjaar. Ook bij onze plantenwerkgroep heffen we het glas op 2020. Als PWG-ers vonden we het alvast een goed idee om elkaar eens terug te zien tijdens de winterrust van ons lievelingsonderwerp.

Jean had voor ons weer alles keurig op een rijtje gezet. Zo kunnen we jaarlijks onze werking evalueren. Uit de samenvatting bleek dat we in 2019 met 13 streeptochten  in totaal 165 deelnames hebben verzorgd. Dat is een gemiddelde opkomst van 12,7. In de Assels op een mooie juliavond waren we met de grootste groep van 20 plantenliefhebbers. We moeten dus niet panikeren dat we eenzaam zullen moeten strepen.

2043 streepjes werden het voorbije jaar gezet en doorgegeven in de database van het INBO, de floradatabank. Uit die aanstrepingen blijkt dat er 514 soorten planten alvast nog voorkomen  in het Gentse. Een gemiddelde van 157 planten per kilometerhok. Bij die hokken zaten zowel natuurgebieden als sterk verstedelijkte plekken.

2020 komt eraan en Willy, Herman, Katrijn en Annick stelden hun 11 uitgekozen hokken voor. Dit jaar terug een mix van hokken waar we al lang niet meer of nog nooit gestreept hebben. Daaronder een aantal sterk verder bebouwde stukken waar we liever niet komen maar toch benieuwd zijn over wat er nog overblijft aan plantensoorten tussen het beton. De data vind je terug op deze website onder het luik ‘activiteiten’.

Als afsluiter dit jaar vervoerde Jean ons in gedachten naar Kreta. Zo weten we dat er nog veel nieuwe planten te ontdekken zijn als we het hier voor bekeken houden.

Verslag PWG streeptocht 16/06/2020: Merelbeke – omgeving faculteit Diergeneeskunde UGent, hok D3-33-32

Annick Verstraete

Eindelijk! Groen licht gekregen om te starten met onze tochten na de lockdown. Sommigen zagen het écht nog niet zitten. Hetzij omdat het besmettingsrisico nog niet weg was; hetzij omdat ze krankjorum werden van die mondmaskers. Geef toe, het ziet er niet uit zo een groep plantenliefhebbers in corona-uitrusting:

Plantenwerkgroep in tijden van corona (© Claude Grandsart)

De geplande weg kon ook al niet gevolgd worden. Door COVID 19 verviel de toestemming om bepaalde stukken te betreden. Een ander mooi deel was ondertussen omgeploegd dus het had geen zin om tot het andere eind van het hok te lopen met die onweersdreiging boven het hoofd. Rond de Salisburylaan waren nog genoeg wilde hoekjes om de 13 gemaskerde PWG-leden blij te maken. Jammer voor de planten maar goed voor ons dreven de buien net naast het hok. 197 soorten werden aangestreept in dit “wit hok” (= sinds het ontstaan van de Gentse PWG nog nooit door ons gestreept).

Verschillende menselijke invloeden waren te zien bij de flora. Nabij huizen zag je hier en daar een tuinplant koekeloeren tussen de bermplanten: Lange ereprijs, Kruisbladige wolfsmelk, Zilverschildzaad, Verbena bonariensis en Viola x wittrockiana.

Gewone duivenkervel (© Claude Grandsart)
Viola x wittrockiana (© Claude Grandsart)

Veelkleurig vergeet-mij-nietje (© Claude Grandsart)

In de buurt van de autosnelweg veel Brandpastinaak en Gevlekte scheerling. Ook de exoten nemen dit hok verder in: Canadese en Hoge fijnstraal, Bezemkruiskruid, vlinderstruiken en de Japanse duizendknoop.

Deze keer waren de teunisbloemen geen voer voor discussie: (Grote) Oenothera glazioviana, (Middelste) O. biennis en O. x fallax.

De toegankelijke kant van de vijver en een gracht brachten heel andere streepjes op de lijst: Grote waterweegbree, Groot moerasscherm, Hangende zegge, Gele lis, Wolfspoot, Grote kattenstaart en Blaartrekkende boterbloem.

Pierre was mee dus er kwamen ook speciale graskes op de lijst: Poa infirma en Poa pratensis subsp. irrigata.

Een extra blijmakertje was Dreps. Draviken zijn op zich al een sierlijke verschijning maar die frisgroene Dreps was bijzonder mooi. Diegene die die plant de kiezige naam “dreps” heeft gegeven was vast in een slechte bui die dag.

Dreps (©Saxifraga-Rutger Barendse)

Verslag PWG streeptocht 02/07/2020: Gent – omgeving Ghelamco-arena AA Gent, hok D3-32-22

Annick Verstraete
Foto’s: Annick Verstraete

Nachtmerries voor bestuursleden van een PWG bestaan. Op woensdag nog snel even gefietst naar het hok voor donderdagavond om de verkeerssituatie te polsen. En ja, de techniek gaat vooruit; tot tegen de boomstam kunnen ze het al. En daar stond vorig jaar Bijenorchis.

Een dag voor de inventarisatie

Een magere opkomst bij dit dreigend regenweer en plantenliefhebbers die blijkbaar niet veel verwachtten van een voetbalstadiumhok. Na het zien van die maaibeurt was ik ook ontmoedigd, maar ten onrechte. We hebben met ons drieën genoten van de rust en kunnen bijleren van elkaar en alle drie alle planten zelf kunnen zien; een luxe.

Dit hok was voor de bouw van de Ghelamco-arena nog vrij groen met leuke grachtjes, natte percelen, verwaarloosde ruigtes. Nu blijven zakdoekjes over van deze biotopen die restpopulaties van het fraais moeten trachten te herbergen. We vonden van de moerasvegetatie nog Moerasspirea, Echte valeriaan, Zeegroene rus en Pitrus, Blaartrekkende boterbloem, Wolfspoot en enkele Moerasandoorns.

In de niet gemaaide bermen nog Slangenkruid, Brede lathyrus, Muskuskaasjeskruid, en Gewone agrimonie. Aan de Scheldeoevers Valse voszegge, Hongaarse raket en Middelste ganzerik. De Ringvaartoevers  met de typische Grote engelwortel en Waterzuring tooiden op een bepaalde plaats volledig wit-roze door een grote populatie Wit vetkruid. Dichterbij de autosnelweg Gevlekte scheerling en Brandpastinaak.

Wit vetkruid

En nu is er ook een brug gebouwd dus ben je snel aan de overkant van het hok. Wie daar gaat kijken vindt ook Graslathyrus, Heggenrank, Zeepkruid, Kruldistel en Echt duizenguldenkruid. Eentje ging nog snel even piepen achter de CocaCola-fabriek en vond daar Duinroos en Kromhals.

Na alle hoekjes en kantjes van dit lappendekenhok kwamen we aan een lijst met 214 soorten.

Kromhals

Verslag PWG streeptocht 9/07/2020: Wondelgem, hok D3-12-21

Herman Van de Wynkele

Met een tiental deelnemers werd op 9 juli afgesproken in de Driemasterstraat in Gent. Het hok om te strepen grensde aan een hok dat vorig jaar ook al gestreept werd. Op voorhand werd er al beloofd dat het een hok zou worden met tal van speciale waarnemingen.

Het strepen begon in een klein industrieparkje. Via een doorsteek kwamen we uit langs de spoorwegbedding. Daar vonden we een enkel exemplaar van Echt duizendguldenkruid, Klein Robertskruid en een voor Vlaanderen vrij unieke waarneming van ‘Epilobium brachycarpum’. Deze laatste is een adventiefplant en van uiterlijk zeer fijn voor een Basterwederiksoort. De grootste planten waren ongeveer een halve meter hoog. Op het moment van de streeptocht stonden de planten nog niet in bloei.

De volgende halte was een klein parkje. Daar ook enkele zeldzame en opmerkelijke soorten, bijvoorbeeld de herfstalsem. Daarnaast ook twee onverwachte soorten als Beemdooievaarsbek en Beemdkroon.

Als afsluiter gingen we nog een braakliggend industrieterrein op met opmerkelijke soorten als Bont Kroonkruid, Vlokkige toorts en Gifsla.

Verslag PWG streeptocht 28/07/2020: Melle – omgeving Ringvaart, hok D3-33-24

Willy Desmettre

Gewapend met een mondmasker begonnen we met 6 personen aan de streeptocht. Bij het vertrekpunt konden we de gebruikelijke bermplanten noteren, waaronder vlasbekje, hoge en Canadese fijnstraal en heelblaadjes. Het buitenbeentje was er de vroege wolfsmelk (Euphorbia characias), die er wellicht was opgeschoten uit weggeworpen tuinafval.

De bermen langs de Ringvaart, die een tiental dagen tevoren nog bekleed waren met een kleurige flora, waren helaas onlangs kaal geschoren. Toch vonden we er naast grote kattenstaart en koninginnenkruid nog valse voszegge, grote engelwortel en een overgebleven exemplaar van de grote kaardenbol. Aan de overkant van de weg stond er groot heksenkruid.

Om niet al te gedeprimeerd te raken door de kaalgeschoren oevers, trokken we weldra omhoog richting Brusselsesteenweg, waar er heggendoornzaad, ijzerhard en moeraskers te zien was.

Aan de andere kant van de Ringvaart vonden we tussen de Fluviussite en de rand van de Schelde een ruigte met een rijke flora. Ondanks de aanvallen van de knijten konden we er ten volle van genieten. Naast de verschillende ganzenvoeten en zuringen, waaronder goudzuring, vonden we er bitterzoet, blauwe waterereprijs, kleine leeuwenbek, wouw, kleverig kruiskruid, geoord helmkruid, stijf barbarakruid en ruige fijnstraal. Deze laatste, die afkomstig is uit Zuid-Amerika, lijkt nu ook in onze streken in volle opgang. Zij heeft een stengel met lange stugge haren en de kleine bloemhoofdjes staan in een brede, losse, ronde pluim. Ze is te onderscheiden van de Canadese fijnstraal door de bladrand met gekromde haren en de buisbloemen met 5 lobben, terwijl de haren aan de bladrand van de Canadese fijnstraal lang afstaand zijn en deze buisbloemen met 4 lobben heeft. Hoge fijnstraal heeft flink behaarde bloemhoofdjes, terwijl die bij de ruige fijnstraal vrijwel kaal zijn.

Terug op de Brusselsesteenweg stond er op de middenberm zilte schijnspurrie en hertshoornweegbree, 2 typische planten van  bepekelde wegen.

Op het plein aan het station zagen we naast bleekgele droogbloem ook Oenothera rubricaulis, een teunisbloem die wel meer voorkomt in het Gentse. Deze heeft een rode bloeiwijze-as, kelkbladen zonder rode strepen, kroonbladen met een lengte van 10 à 20 mm en conische haarbasisknobbels, in tegenstelling tot Oenothera ersteinensis, waarbij de knobbels cilindrisch zijn. In de bermen naar het perron stond er grote zandkool, boslathyrus en wilde reseda.

Terwijl het stilaan donker werd, gingen we langs de spoorwegberm terug naar onze startplaats. Ook daar konden we nog enkele planten toevoegen zoals bonte luzerne, brandpastinaak, gevlekte scheerling, akkerkers, grijze mosterd en klein liefdesgras.

We konden de streeptocht uiteindelijk afsluiten met 236 planten op de lijst.

Verslag PWG streeptocht 4/08/2020: Vinderhoutse Bossen Noord, hok D3-11-14

Willy Desmettre

Nadat we vorig jaar reeds een inventarisatie hadden gedaan van de lenteflora, wilden we dit nu ook doen van de zomerflora in hetzelfde gebied. Maarten Vangansbeke, één van de conservators van de Vinderhoutse bossen, leidde er ons rond.

De Vinderhoutse bossen vormen intussen de kern van de gelijknamige groenpool. Diverse wandelroutes lopen nu langs het gebied, maar het waardevolste stuk blijft ontoegankelijk voor het publiek om er de natuur in het nat moerasbos zo goed mogelijk te beschermen. Op het einde van de ijstijden werd er in het gebied een kalklaagje gevormd, afkomstig van de skeletten van kalkwiertjes die hier in ondiepe plassen leefden, waardoor er nu in de omliggende graslandrelicten kalkminnende planten en paddenstoelen kunnen groeien, die samen met de oudbosplanten bijdragen tot de uitzonderlijke waarde van dit gebied.

Op het pad langs het bos zagen we al direct enkele typische bosplanten als boskortsteel, bosandoorn, geel nagelkruid en groot heksenkruid. Toch vonden we er ook verschillende tuinplanten als mahonie, pontische rododendron, kruisbladige wolfsmelk, kruipende smeerwortel, Deutzia en vuurdoorn, die nog getuigen van de tijd toen het gebied in privébezit was en tuiniers er hun tuinafval achterlieten. Bepaalde exoten als reuzenbalsemien en laurierkers worden er nu actief bestreden, maar toch konden we er nog enkele exemplaren van terugvinden. Langs de rand van het bos zagen we verder kleine majer en zowel wegedoorn als sporkehout en uit de gracht werd er smalle waterpest en bultkroos gevist.

Eenmaal in het bos zagen we nog de resten van enkele voorjaarsbloeiers als slanke sleutelbloem, kruipend zenegroen en eenbes.

Het interessantste stuk van de avond was een geplagd moerassig veld.  Nadat we in de nabije gracht reeds enkele horsten met stijve zegge hadden gezien, stond er in het veld blauwe zegge, geelgroene zegge en zwarte zegge. Verder vonden we er onder andere waterpunge, moeraswalstro, waternavel, gevleugeld hertshooi, gewone waternavel en gespleten hennepnetel.

Op de terugweg gingen we langs een droger gedeelte van het bos, waar de welriekende agrimonie het meest onze aandacht trok. We konden onze avond in dit mooie gebied afsluiten met 178 streepjes op de lijst.

Verslag PWG streeptocht 20/08/2020: Gent Centrum, hok D3-22-21

Willy Desmettre

Onze laatste streeptocht van dit jaar vond plaats in de het centrum van Gent. Het was schitterend weer en ondanks de coronamaatregelen en de mondmaskerplicht waren we met 17 personen samengekomen op de Kouter.

Reeds bij het begin van onze tocht konden we enkele typische Gentse stadsplanten als hemelboom, muursla, kransmuur, kransgras en klein liefdesgras noteren.

Op de kaaimuur bij de brug stond er een verwilderd tandzaad (Bidens triplinervia var. micrantha) en aan de Leieboorden in de Recollettenlei en de Lindenlei vonden we onder andere rode spoorbloem, muurfijnstraal, groot nagelkruid en Japanse wijnbes. In een boomspiegel zagen we een Chenopodium met boomvormige vertakkingen, die we niet direct op naam konden brengen, maar die naderhand door Geert kon gedetermineerd worden als Teloxys aristata (‘seafoam’). De klimopbremraap, die nu op verschillende plaatsen in Gent opduikt, was ook hier te zien.

Aan de rand van de Coupure trok vooral de kleine bergsteentijm onze aandacht. We vervolgden onze weg langs de Iepenstraat en de Oude Houtlei, en zagen er naast moeraskers ook verschillende verwilderde tuinplanten als Japanse spirea, dalmatiëklokje, tuinlobelia en stokroos. In een rioolputje stond er tongvaren.

In de Brandstraat groeide er een vijgenboom vanuit een keldergat. In een ander keldergat zagen we fijn venushaar met niervormige pseudoindusia en nerven die eindigen tussen de tandjes van de bladrand; bij echt venushaar, dat in Gent ook op verschillende plaatsen terug te vinden is, zijn de pseodoindusia langwerpig en eindigen de nerven in de tandjes van de bladrand. Tussen de fietsrekken groeiden er zaailingen van boswilg en stond er ook verwilderde nachtschone.

Daar de duisternis begon in te vallen, spoedden we ons nog naar de Predikherenlei om er de flora op de kaaimuren te bekijken. De eikvaren die er groeide bleek na microscopisch onderzoek brede eikvaren te zijn. Verder was daar onder andere steenbreekvaren, blauw glidkruid, klein glaskruid en ook halsbloem te zien.

We konden onze streeptocht in de Gentse binnenstad uiteindelijk afsluiten met 175 gevonden planten.


Streepjaar 2019

Verslag Algemene Vergadering PWG 25/01/2019:
DE STEK (naast NMC Bourgoyen)

Annick Verstraete

Het startschot voor het streepjaar 2019 werd gegeven op 25 januari. Tijdens deze jaarlijkse winteractiviteit geeft onze voorzitter Jean De Prez een overzicht van het vorige streepjaar. Een bijzonder streepjaar deze keer want ons land werd lange tijd door grote droogte getroffen waardoor de streepjes vaak voor gerimpelde dorre plantjes werden gezet.

2018 was een actief jaar met 15 activiteiten. Op de kalender van 2019 staan er 3 minder. Met het bestuur hebben we dit jaar 12 activiteiten vastgelegd. Die vind je terug op de website onder het luik ‘activiteiten’.

Claude Grandsart verzorgde een leuke fotopresentatie waarbij we konden watertanden over allerlei mooie planten in Zuid Spanje. Foto’s trekken zoals Claude doet, kunnen de meesten onder ons niet. Maar het kriebelde alweer om vanaf de lente te gaan speuren naar de flora die ons elke dag omringt.

Verslag PWG streeptocht 23/04/2019: Zwijnaarde – Maaltemeers, hok D3-32-12

Annick Verstraete

De eerste en kortste streeptocht van het jaar leverde 153 plantensoorten op. Het uitzonderlijk (?) warm paasweer na een zachte winter had al heel wat fraais de grond uitgestuwd.

Voor het grootste deel werd de achterhoek van het Maaltepark geïnventariseerd. Dit oude kasteelpark is achteraan al wat bossig te noemen met in beperkte mate Bosanemoon, Gevlekte aronskelk, Maarts viooltje, Daslook, Bosandoorn, Groot heksenkruid en Speenkruid. Geen échte Wilde hyacinten hier maar de kruising met de Spaanse: Hyacintoides x massartiana. Heukels meldt dat we waarschijnlijk overal te maken hebben met deze groep mooie bastaarden. De één al meer neigend naar de Wilde hyacint, een ander exemplaar meer naar de Spaanse. Op Waarnemingen.be staat een mooi overzicht.

Duinvogelmuur_WillyDesmettre

Duinvogelmuur – Smartphonefoto Willy Desmettre

Enige discussie ontstond bij de Duinvogelmuur. Deze look-a-like van de (gewone) Vogelmuur en Heggenvogelmuur is een aparte soort en groeit enkel in het vroege voorjaar. De naam “Duin” werkt verwarrend. De plant staat graag in rivier- en zeeduinen maar is ook te vinden op allerlei zandige voedselrijke plekken vaak in de volle zon zoals aan de voet van de fietsbrug waar wij het vonden. Dan zijn de Franse en Duitse namen beter gepast voor dit geelgroene plantje: resp. Stellaire pâle en Bleiche Vogelmiere. Dit plantje heeft bijna geen kroonbladen en je ziet een bloempje bestaande uit 5 kelkbladen. Het heeft ook kleinere bladeren dan de andere twee. Duinvogelmuur heeft ook minder meeldraden (1-3 stuks) dan Vogelmuur (3-8 stuks) en Heggenvogelmuur (10 stuks). Aan de stijlen kan je het zeker zien. Die wijken enkel bij Duinvogelmuur al vanaf de voet uiteen.

We eindigden met wat streepjes grasland waar we o.a. Sofiekruid vonden. Naar Sophia, één van de ijsheiligen, die wordt aangeroepen tegen late vorst. Wij konden al in T-shirt genieten van de aprilavond of dat nu al dan niet aan Sophia is gelegen weten we niet.

Verslag PWG streeptocht 02/05/2019: Citadelpark Noord, hok D3-22-23

Annick Verstraete

Watervalb_CitadelparkNoord_Gent_2mei2019_AnnickVerstraete
KleinGlaskruidb_CitadelparkNoord_Gent_2mei19_AnnickVerstraete

Het “groot park” van Gent, het Citadelpark, was als tweede hok aan de beurt. Ik verwachtte er niet al teveel van: schoon getrimde grasvelden met aangeplante variëteiten van bomen, struiken en kruiden. Wat streep je dan en wat niet?

De verwarring tussen aangeplant of niet viel uiteindelijk nog wel mee. Slechts weinig parkplanten zaaien zich uit. Vreemde namen opsnorren in alternatieve flora’s bleef daardoor achterwege. De aanwezige gidsen van o.a. de Plantentuin UGent leidden mij probleemloos naar de juiste streep op de lijst van o.a. Aucuba japonica en Viburnum rhytidophyllum.

Een park met een riolering; het eerste rioolputje leverde alvast Tongvaren op. Gele morgenster stond al in bloei en in het gazon stonden Knolboterbloem, Gewone veldsla, Grote vossenstaart en Gewone veldbies. Tussen de perken en de aangevoerde rotsblokken vonden we nog Eikvaren, Muursla, Fijne kervel en Kleine klaver verstopt tussen Liggende klaver.

Een bezoek aan de “watervallen” bracht tot slot ook Klein glaskruid op de lijst.

Verslag PWG streeptocht 14/05/2019: Vinderhoutse bossen Noord, hok D3-11-14

Willy Desmettre

Op deze zonnige avond liet de conservator, Maarten Vangansbeke, ons kennis maken met het door Natuurpunt recent aangekochte noordelijke deel van de Vinderhoutse bossen, dat momenteel nog niet toegankelijk is voor het publiek.

Met Joost als streper troffen we bij de ingang van het bos verschillende verwilderde tuinplanten aan als hartbladzonnebloem, mahonie, narcis, akelei en kruisbladwolfsmelk.

Onze bijzondere aandacht ging naar de wegedoorns met hun tegenoverstaande bladeren met een fijne gekarteld-gezaagde rand en hun veelbloemige bundels met geelgroene bloemen in de oksels van de bladeren.

Ondertussen hadden we al enkele typische bosplanten gezien als kruipend zenegroen, boskortsteel, groot heksenkruid, ruwe smele, geel nagelkruid, grote muur en drienerfmuur.

Een moerassig weilandje bezorgde ons wat afwisseling. Daar zagen we kleine kaardenbol, moeraswalstro en verschillende zegges, waaronder geelgroene zegge, blauwe zegge en blaaszegge.

Verderop ontdekten we in het bos nog heel wat interessante planten zoals slanke sleutelbloem, gewone vogelmelk, salomonszegel, daslook en als uitschieters grote keverorchis en eenbes.

Joost kon zijn streeplijst afsluiten met 165 gevonden soorten. Iedereen was het er na afloop over eens dat we deze avond één van de meest waardevolle plekjes natuur in onze regio hebben kunnen aanschouwen. We kunnen dan ook maar verheugd zijn dat Natuurpunt dit gebied heeft kunnen aankopen en alzo vrijwaren voor de toekomst.

Verslag PWG streeptocht 06/06/2019: Keuzemeersen, hok D3-21-31

Willy Desmettre

De regendruppels bij het begin van de streeptocht voorspelden weinig goeds, maar geen enkele van de 15 opgekomen botanisten liet zich hierdoor afschrikken, en al spoedig werd Joost overstelpt met de namen van de planten die we meestal aantreffen aan de wegkanten en in de grachten.

De regen hield gelukkig spoedig op, en langs een gracht zagen we niet alleen de gebruikelijke planten, maar ook heel wat escapes, zoals bolderik, juffertje-in-het-groen en koekruid. Ook de zwarte mosterd was daar massaal aanwezig.

In de Keuzemeersen zelf werd iedereen verrast door de soortenrijkdom. We vonden er o.a. schildereprijs, moeraswalstro, ruw walstro, pijptorkruid, zeegroene muur, egelboterbloem en veelwortelig kroos.

Om de avond af te ronden gingen we via de Karel de Bondtlaan tot aan de Leie. Daar zagen we langs de oever kalmoes groeien, een plant die we al enkele jaren niet meer hadden gezien. Dat was dan ook een prachtige afsluiter van deze streeptocht, waarbij Joost niet minder dan 206 planten had kunnen aanstrepen.

Verslag PWG streeptocht 18/06/2019: Wegbermen en weides langs N60 – Eke, hok D3-41-21

Annick Verstraete

Wanneer je alle wegbermen samen rekent, zijn zij het grootste natuurgebied van ons land. Maar plantenwerkgroepen houden niet zo van bermen langs drukke wegen. Vandaar dat kwartierhok D3-41-21 het laatst gestreept werd in 1987, alweer zo’n 32 jaar geleden. Al fietsend zag Bea meer dan wat je vanuit de auto kan zien en tipte ons om eens een kijkje te gaan nemen.

Als een groepje “gele hesjes” hebben we dit jaar een lang stuk wegberm langs de N60 uitgekamd en werden beloond met enkele mooie waarnemingen voor de regio. Het eerste stuk wegberm met gracht bracht streepjes voor tal van gewone oeverplanten  maar ook Graslathyrus, Biezenknoppen, Witte waterkers en  Hazenzegge.

Graslathyrus en Hondskruid© CLAUDE GRANDSART

Bij het tweede deel was het schoonheid troef met enkele honderden orchideeën. Hondskruid stond in frisse verse pracht en werd unaniem benoemd.  De andere “soort” werd bij wijze van oefening door verschillende groepjes met verschillende flora’s aan verschillende planten beoordeeld. Zo merk je aan den lijve dat een aantal orchideeën moeilijk op één naam te brengen zijn; zeker in de groep van Dactylorhiza. Sommige exemplaren zou je bestempelen als Rietorchis (praetermissa), andere als Gevlekte rietorchis (junialis); sommigen eerder als Brede orchis (majalis) en hier en daar zelfs een exemplaar dat neigt naar Vleeskleurige orchis (incarnata). Er stonden zowel ongevlekte als gevlekte exemplaren, met ringvormige vlekken en met kleine vlekjes. Sommige stonden in volle bloei, andere waren uitgebloeid; nog andere kwamen nog maar net in bloei. De onderlippen varieerden al evenveel als je meer dan vijf exemplaren bekeek. Bij zo’n populatie, waarschijnlijk met veel kruisingen, verschiet je er niet van dat de opvattingen van de auteurs van de verschillende flora’s  ver uiteenlopen. Wat moeten wij daar dan mee doen op onze streeplijst? Ik heb het voorlopig bij de groep Dactylorhiza majalis in mijn hoofd gezet met veel exemplaren die bij subsp. praetermissa aanleunen (volgens de flora van Heukels). Dit in afwachting dat de auteurs overeenkomen. Maar ik heb vooral genoten van hun schoonheid.

03_Rietorchis_DactylorhizaMajalisPraetermissa_ClaudeGrandsart_EkeN60_20190618
04_Rietorchis_DactylorhizaMajalisPraetermissa_ClaudeGrandsart_EkeN60_20190618
Variabele populatie orchissen© CLAUDE GRANDSART en Annick Verstraete
05_DactylorhizaMajalisHeukels_AnnickVerstraete

Naast Zomp vergeet-mij-nietje, Valse voszegge en Kleine watereppe vonden we een vreemde “Heen”. Zo leerden we dat er ook een Bolboschoenus laticarpus, Oeverbies bestaat; waarbij de steel van de aartjes minimaal twee keer zo lang is als de aartjes. Heen heeft een meer compacte bloeiwijze, waarbij de steel van de aartjes maximaal twee keer zo lang is als de aartjes.

Een stuk wegberm bezoeken kan dus de moeite lonen. Maar denk aan je veiligheid ook al bestempelen ze je dan als “gele hesjes”.

Verslag PWG streeptocht 02/07/2019: Kerkhof en Scheldemeersen – Ledeberg/Merelbeke, hok D3-23-33

Annick Verstraete

Deze avond werden we getrakteerd op heel wat planten. Niet verwonderlijk want we passeerden een parking met sportgrasvelden, twee spoorwegen, een kerkhof, een minibosje, wat grasland en de Schelde. Ook de straatkanten van de steenweg leverden streepjes op zoals Akkermelkdistel en Steenkruidkers met zijn onaangename geur.

Steenbreekvaren_ClaudeGrandsart_Ledeberg_20190702 D1334
steenbreekvaren © CLAUDE GRANDSART

De kerkhofmuur en de grafstenen waren substraat voor o.a. Muurleeuwenbek, Muurvaren, Mannetjesvaren, Tongvaren en Steenbreekvaren. De droge grasveldjes tussenin waren in trek bij Klein vogelpootje en Hazenpootje.

Gewone ossentong_ClaudeGrandsart_Ledeberg_20190702 D1371
gewone ossentong © CLAUDE GRANDSART

Aan de rand van het kerkhof , rondom de naastgelegen flats tot aan de spoorweg, werd
het wat moeilijk om te oordelen wat wild, verwilderd, uitgezaaid of ingezaaid was. De toekomst zal moeten uitwijzen of o.a. Korenbloem, Knoopkruid, Dille, Slangenkruid, Wilde marjolein, Gewone ossentong  en Blaassilene blijvertjes zullen zijn. Langs de Schelde zag het er niet zo verwarrend uit. Veel Heggenrank en Kruldistel merkten we daar op. Bosbies en Pluimzegge verschenen

Heggenrank_ClaudeGrandsart_Ledeberg_20190702 D1358
heggenrank © CLAUDE GRANDSART

ook nog eens op onze Gentse lijst.

Hondspeterselie werd nauwgezet bekeken al was het maar om het schermbloemenjargon eens te herhalen. Het dof donkergroene van de minstens dubbel geveerde bladeren viel onmiddellijk op maar de plant was kaal. Naar omwindselbladen aan de basis van de stralen werd tevergeefs gezocht maar omwindselblaadjes vonden we wel. Die hingen duidelijk naar beneden en waren opvallend langer dan de schermpjes en slechts aanwezig aan één kant. De splitvruchten hadden opvallende ribben.

Veel verschillende biotopen, de top van het groeiseizoen en oplettende deelnemers zorgden  ervoor dat we hier 220 planten konden strepen.

Verslag PWG streeptocht 09/07/2019: De Pinte – Omgeving kasteel Scheldevelde, hok D3-31-41

Willy Desmettre

We waren met 15 plantenliefhebbers samengekomen bij het kasteel Scheldevelde in De Pinte. Het kasteel en het domein met de Zeven Dreven lag vroeger in een bebost, eerder dor gebied. De Gentse Sint-Pietersabdij had reeds in de 13e eeuw een hoeve opgericht om het gebied te ontginnen. In de late 18e eeuw werd deze hoeve gesloopt en verrees er het landhuis ‘Goed Scheldevelde’. De zeven prachtige dreven werden toen ook aangelegd. Tijdens de Franse overheersing werd het domein door de bezetter geconfisqueerd en kwam het uiteindelijk in handen van de familie De Potter-Surmont, die er het kasteel optrok in laat-neoclassicistische stijl. Momenteel wordt het kasteel gebruikt als dienstencentrum en woonzorgcentrum van het O.C.M.W.. Het kasteeldomein werd geïntegreerd in het Parkbos project.

We startten onze streeptocht bij de ingang van het kasteeldomein, waar het klein liefdesgras ons reeds toelachte.  Ook verschillende oeverplanten als grote lisdodde, grote wederik, moerasspirea en koninginnenkruid kwamen er aan bod.

In het kasteelpark zagen we zaailingen van verschillende bomen en struiken. Een klaverzuring zorgde voor enige discussie. Het bleek uiteindelijk om Oxalis debilis te gaan. Tussen de bomen vonden we ook nog de restanten van enkele voorjaarsbloeiers als salomonszegel en geel nagelkruid.

Kanariezaad_ClaudeGrandsart_Scheldevelde_20190709 G1682
kanariezaad © CLAUDE GRANDSART

Buiten het hekken van het kasteelpark zagen we aan de rand van het veld heel wat opgeschoten kanariezaad.  We vervolgden onze weg langs de zandige Bottelaredreef. Pijpenstrootje, brem, schapenzuring, klein vogelpootje en verschillende andere planten waren duidelijke tekenen voor de schrale zandgrond. Toch was het vooral de vele valse salie die er ons opviel, wellicht een teken dat het hier vroeger een bosgebied was. Verderop was het de adelaarsvaren, die de wegkanten overheerste.

Via het kruispunt van de zeven dreven gingen we richting Hemelrijkstraat. Langs een gracht dachten we kransnaaldaar te zien, maar uiteindelijk ging het om hoog opgeschoten reukgras.

We beëindigden onze streeptocht langs de buitenkant van de kasteelgracht. Daar zagen we gele waterkers, maar het was vooral de zwanenbloem die zorgde voor een prachtige afsluiter van de avond. Er werden uiteindelijk 208 planten aangestreept.

Verslag PWG streeptocht 18/07/2019: Assels Drongen – omgeving spoorwegbrug over R4, hok D3-21-24

Willy Desmettre

We begonnen onze streeptocht in de Assels met niet minder dan 20 plantenliefhebbers aan de voet van de fietsbrug. Daar werden naast de meer courante planten ook stippelganzevoet en wilde reseda genoteerd.

Aan de overkant van de weg lachten de rapunzelklokjes ons toe, en nodigden ons uit om het achterliggende perceeltje grondig te onderzoeken. Tussen de aangeplante rozen zagen we Canadese en hoge fijnstraal, glad en harig vingergras, kaal en harig knopkruid en vele andere ‘onkruiden’. Een teunisbloem met middelgrote kroonbladen, groene kelkbladen zonder rode strepen en stengelharen op rode kegelvormige knobbels, werd als Oenothera rubricaulis gedetermineerd.

De voorbije wilgencursus onder leiding van Joost Verbeke had sommige deelnemers gestimuleerd om als echte wilgenfanaten iedere wilg op ons pad in detail te gaan bestuderen. Toch kwamen ze bij de eerste wilgen steeds tot hetzelfde resultaat, nl. Salx x reichardtii, de kruising tussen de boswilg en de grauwe wilg. Verder op onze tocht vonden we nog 7 andere wilgen, waaronder amandelwilg en Salix x mollissima, de kruising van de amandelwilg met de katwilg met zijn typische pseudostipulen aan de voet van de langlotbladen.

In het bosje troffen we enkele typische bosplanten aan als geel nagelkruid, kleine maagdenpalm en bosandoorn, maar ook brede lathyrus, schijnaardbei en wilgenroosje.

We vervolgden onze weg in de Pontstraat, waar we In de graskant verschillende planten zagen, die hier ogenschijnlijk niet thuis horen, zoals stijf ijzerhard, bonte luzerne, struikganzerik en esparcette. De verklaring voor hun aanwezigheid hier ligt wellicht in het feit dat ze ooit door de NMBS werden ingezaaid op de spoorwegberm aan de overkant van de straat, en deze planten hiervan nog enkele verwilderde relicten vormen, terwijl de spoorwegberm zelf er nu mistroostig en kaal bij lag na een recente maaibeurt. Enkele planten, die op eerste zicht op een havikskruid leken, brachten ons even in verwarring. Het bleek uiteindelijk om echt bitterkruid te gaan.

In het veld zelf zagen we veel zachte wikke, en zowel witte, goudgele als citroengele honingklaver. Aan de gracht in het grasveld werden grote lisdodde, grasmuur, watermuur, lidrus en zwart en veerdelig tandzaad aan ons lijstje toegevoegd.

Aan de Oude Leie zagen we grote egelskop en grote waterweegbree, en we konden er klein kroos, veelwortelig kroos en grof hoornblad uit het water vissen. We gingen daarna verder in de Asselsekerkweg, waar we na het brugje echte valeriaan, kalmoes en hoge cyperzegge aan de rand van het water vonden. Iets verder stond er schaduwkruiskruid langs de weg te pronken.

Via het paadje langs de spoorweg gingen tot aan de ringvaart, waar we onder de spoorwegbrug zwarte mosterd vonden. In die buurt zagen we ook boslathyrus, moerasandoorn en gele morgenster. Iets verder stond er valse voszegge, en toen we terug afsloegen in de Pontstraat zagen we daar in de gracht watertorkruid, zwanenbloem en oeverbies (Bolboschoenus laticarpus). Deze laatste onderscheidt zich van heen (Bolboschoenus maritimus) door de lossere bloeiwijze, waarbij de steel van de aartjes minimum twee maal zo lang is als de aartjes, en vooral door de vorm van de nootjes, die bij de oeverbies niet bolrond zijn op de rug, maar meer afgeplat en hoekiger van vorm.

Met 224 gevonden planten konden we zeker spreken van een geslaagde avond in een mooi gebied.

Verslag PWG streeptocht 1/08/2019: Belzele Westbekesluis, hok D3-11-21

Willy Desmettre

We waren met 8 personen samengekomen in de Westbekesluis in de buurt van de N9. Daar vonden we bij onze startplaats onder andere valse wingerd en lijsterbesspirea, maar de meest opmerkelijke vondst was het groot glaskruid. Even verder stond er op de hoek van de straat ook bleekgele droogbloem.

We draaiden rechtsaf richting Ringvaart. Aan de rand van het water groeide er liesgras, waterzuring, grote engelwortel en oeverzegge. Aan de andere kant van de weg stond er echt bitterkruid, zwarte mosterd en zowel muskuskaasjeskruid als vijfdelig kaasjeskruid. Vijfdelig kaasjeskruid heeft bredere bijkelkbladen dan het muskuskaasjeskruid. De plant heeft bovenaan sterharen en de deelvruchtjes zijn gerimpeld en kaal. Muskuskaasjeskruid heeft vooral afstaande enkelvoudige haren, en de deelvruchtjes zijn glad en behaard.

We keerden langs de andere kant van de weg terug naar onze startplaats waar er onder andere bollletjesraket stond. Via het bruggetje gingen we daarna in de richting van het zonnepanelenpark, dat gebouwd werd op het vroegere afval- en baggerstort. We zagen er nog brandpastinaak, doornappel, stinkende ballote en als laatste ook nog valse ridderspoor. Zo kon Joost zijn streeplijst afsluiten met 175 gevonden soorten.

Verslag PWG streeptocht 8/08/2019: Merelbeke Kuiel, hok D3-33-31

Willy Desmettre

Het was een prachtige avond, en ondanks de verlofperiode waren er niet minder dan 18 plantenliefhebbers komen opdagen om de omgeving van de Kuiel in Merelbeke te verkennen.

Bij onze startplaats liepen we echter al op een keine teleurstelling daar de gemeente Merelbeke blijkbaar  weer het juiste moment had gekozen  om alle ‘onkruid’ op de stoepen in de Waterstraat te verwijderen, terwijl dit er begin deze week nog welig tierde. Zelfs de tongvarens op het muurtje waren er weggebrand, maar gelukkig hebben we deze plant later op de avond nog kunnen zien. Toch werden er in de buurt van de startplaats nog enkele mooie planten gevonden als klein liefdesgras, groene naaldaar en postelein.

We trokken eerst naar de tijarm van de Schelde, waar de reuzenbalsemien al direct opviel, maar waar ook de moerasmelkdistels statig de waterkant sierden. Verder vonden we onder andere beekpunge, hondspeterselie, ijzerhard, akkerkers en watermunt.

Een privéterrein met een vochtig grasland zorgde voor enkele nieuwe planten als moeraswalstro, gladde witbol, bleekgele droogbloem, kroontjeskruid en tijmereprijs.

We keerden terug richting Merelbeke, en zagen in de Hukkelgemwegel zowel harig als kaal knopkruid en ook wilde marjolein. Langs de Gaversesteenweg groeide er overal op de stoep straatwolfsmelk met zijn kenmerkende gevlekte blaadjes en met vruchtjes die zowel op de vlakken als op de ribben aanliggend behaard zijn.

In de Jozef Hebbelynckstraat stond er ingesneden hennepnetel, Amerikaanse kruidkers en gewone spurrie, maar we hadden er vooral oog voor de vele zaailingen van de valse christusdoorn, waarvan de moederboom een tiental meter verder in een tuin te zien was.

Aan de vroegere tramstelplaats zagen we bosrank, ruige zegge, beklierde basterdwederik en vederesdoorn. Zo kwamen we in het bosje achter de begraafplaats, waar watermuur, groot moerasscherm, bitterzoet, valse voszegge, ruwe smele, brede wespenorchis, groot heksenkruid en kale jonker te zien waren. In de gracht achter het in aanbouw zijnde nieuwe Cultuurhuis was het vooral de blauwe waterereprijs, die onze aandacht trok.

We keerden terug langs het Braambos, waar we in de gracht nog gele lis en bosbies zagen. De duisternis begon intussen in te vallen, maar in de Lembergsesteenweg werd nog vol bewondering gekeken naar het gerestaureerde kasteel ‘Mijl Eke’ en even verder werd er ook nog stil gestaan bij een koekjesboom in een voortuintje.

We konden de avond uiteindelijk afsluiten met 218 aangestreepte planten.

Verslag PWG streeptocht 22/08/2019: Zeilschipstraat Wondelgem, hok D3-12-23

Herman Van de Wynkele

De laatste tocht van de PWG vond dit jaar plaats op een mooie zomeravond met 17 deelnemers vlakbij de Zeilschipstraat in Wondelgem. Een groot gedeelte van de tocht ging door een industriële verkaveling. Nog niet alle terreinen zijn bebouwd, dus nog ideaal om er eens te passeren met de Plantenwerkgroep. Typische soorten als de Canadese Fijnstraal en de intussen ook al vrij algemene Hoge Fijnstraal werden gestreept. Ook Koningskaars en verschillende  soorten meldes, om nog enkele soorten te vermelden.

Naast de verkaveling lag ook een vijver waar Blauw Glidkruid een mooie vondst was. Helaas vonden we er ook de Waterteunisbloem, een exoot.

Op het einde van de tocht konden we Witte en Citroengele Honingklaver strepen. Over deze laatste was wel enige twijfel, maar het bleek dan toch geen Goudgele Honingklaver te zijn.

Uiteindelijk werd het einde van het streepjaar gezellig afgesloten op een terrasje. 

————————————

Geef een reactie

Vul je gegevens in of klik op een icoon om in te loggen.

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit /  Bijwerken )

Google photo

Je reageert onder je Google account. Log uit /  Bijwerken )

Twitter-afbeelding

Je reageert onder je Twitter account. Log uit /  Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit /  Bijwerken )

Verbinden met %s