Verslagen PWG Gent

Streepjaar 2017

Verslag Algemene Vergadering PWG 28/01/2017:
NMC Bourgoyen

Annick Verstraete

Het startschot voor het streepjaar 2017 werd gegeven op 28 januari. Tijdens deze jaarlijkse winteractiviteit geeft onze voorzitter Jean De Prez een overzicht van het vorige streepjaar. Deze keer ook met fotootjes van de “speciallekes” dat jaar.

2016 was een heel actief jaar met 17 activiteiten. We kregen toen ook veel voorstellen binnen van de leden waardoor we veel input hadden voor onze kalender. Daardoor hebben we dat jaar ook zeer veel soorten gezien want de plekken waar we streepten waren heel divers. Op de kalender van 2017 staan er minder activiteiten. De ideeën van de leden waren blijkbaar op. Met het bestuur hebben we toch 13 activiteiten vastgelegd. Die vind je terug op de website onder het luik ‘activiteiten’.

Claude Grandsart verzorgde een leuke fotopresentatie waarbij we konden watertanden over allerlei mooie planten. Foto’s trekken zoals Claude doet, kunnen de meesten onder ons niet. Maar het kriebelde alweer om vanaf de lente te gaan speuren naar de flora die ons omringt.

Verslag PWG streeptocht 27/04/2017: Parkjes Mariakerke Paul van Tieghem en Claeys Bouüaert, hok D3-11-24

Annick Verstraete

Voor het eerste hok van het streepjaar krijgen we niet veel tijd om te kijken.  In april is het  ’s avonds nog  snel  donker.  Goed dus voor een verstedelijkt hok met hier en daar een groene plek. Twee parkjes waren het onderwerp.  Een overhoekje aan het dienstencentrum van Mariakerke en het domein Claeys Bouüaert. Net goed om het wintergrijs geheugen terug op te frissen.

Massale bosvoorjaarsflora hebben we niet gezien. Toch veel voorjaarssoorten in kleine hoeveelheden: bosanemoon, bosandoorn, speenkruid, muskuskruid, drienerfmuur, gewone salomonszegel, lelietje-van-dale, (gewone) eikvaren, … De ereprijssoorten werden door sommige leergierigen gretig bekeken. Super als je er meteen zes kan vergelijken.

Veldereprijs - Veronica arvensis - Claude GrandsartTijmereprijs - Veronica serpyllifolia - Claude GrandsartDraadereprijs - Veronica filiformis - Claude Grandsart

Akkerklimopereprijs - Veronica hederifolia hederifolia - Claude GrandsartGrote ereprijs - Veronica persica - Claude GrandsartGewone ereprijs - Veronica chamaedrys - Claude Grandsart
Foto’s Claude Grandsart: boven = Veldereprijs – Tijmereprijs – Draadereprijs
en onder =  Klimopereprijs – Grote ereprijs – Gewone ereprijs

De mooiste parkstukjes waren de vochtige graslandjes in Claeys Bouüaert. Toen begon het al te schemeren. We ontdekten daar nog een heleboel: penningkruid,  reukgras, ratelaars en gewone veldbies tussen zeegroene zegge, een kale jonker, plukken scherpe en moeraszegge, wat blauw glidkruid, koninginnekruid en moerasspirea. Waarschijnlijk is daar op klaarlichte dag nog veel meer te ontdekken. Da’s voor een andere keer. Toch 161 soorten gespot op enkele uren tijd.

Verslag PWG streeptocht 11/05/2017: Melle – Natuurpuntbosjes en spoorwegtaluds, hok D3-34-33

Annick Verstraete

Bosjes, je vindt ze wel eens hier en daar op een verloren hoekje. Hoekjes die niemand wil en door verwaarlozing tot bosjes uitgegroeid zijn.  Deze stukjes zijn niets anders; geprangd tussen maar liefst 3 spoorlijnen. Kouterslag - Bosjes NatuurpuntDat niemand ze wil is eigenlijk niet waar. Getuige daarvan zijn de vele sporen van bezoekers. Deze minibosjes zijn erg in trek bij mountainbikers, honden en hun baasjes, joggers en vooral bij jongeren die eindelijk een plekje vinden zonder dat pa en ma hen op de vingers kijkt. Natuurpunt Bovenschelde heeft ze in beheer gekregen en laat ons eerlijk zijn: er is nog veel werk aan de winkel.

Maar toch zijn er her en der boskruiden te vinden zoals hyacinten, viooltjes, salomonszegels, vogelmelk en enkele varens, …  Potentieel dus aanwezig voor de toekomst. We waren met een klein groepje van negen dat het dreigende onweer omzeilde en dus rustig enkele soorten van naderbij kon bekijken en bediscussiëren. Altijd leerrijk voor beginners en gevorderden die elkaar oude en nieuwe kneepjes aanleren.

Veldkruidkers - Lepidium campestre - Claude GrandsartEén plant in het bijzonder viel ons op: Lepidium campestre of Veldkruidkers. Meestal zien we andere kruidkersen tijdens onze streeptochten in het Gentse. Maar het verdict was unaniem.  Duidelijke stengelomvattende bladeren aan een rechtopstaande stengel; behaarde vruchtjes aan de top gevleugeld en vleugels vergroeid met de snavel die praktisch niet buiten de vrucht uitsteekt; gele helmknoppen in de witte bloempjes.

We eindigden de avond langs de nabijgelegen vijver. Met nog wat moerassoorten op de streeplijst hadden we uiteindelijk 132 soorten gezien.

Foto Veldkruidkers – Claude Grandsart

Verslag PWG streeptocht 16/05/2017: Gentbrugse meersen Noord, hok D3-23-12

Annick Verstraete

Deze keer was een stuk van de groenpool Gentbrugse meersen aan de beurt. Aan deze kant van de Schelde liggen heel kleine stukjes van de hokken D3-23-12 en D3-23-21. Hokken die meestal gestreept worden aan de Destelbergse kant van de Schelde. Dus we dachten: we doen meteen twee van die kleine stukjes. Dat was slecht gedacht want we hebben maar één van de twee ‘overhoekjes’ kunnen doen, dat van D3-23-12.

Natuurlijk liggen hier natte meersgronden.  Het beheer is er nog niet lang bezig. Maaien en afvoeren is nog maar enkele jaren gestart en je ziet al het verschil als een grasland een jaartje minder in beheer is. Er ontstaan stilaan plekjes met o.a. Reukgras. Hier en daar zijn enkele stroken licht uitgegraven. Van dat niveauverschil profiteren meteen planten als Gewone waterbies, Geknikte vossenstaart, Pitrus, Wolfspoot, …

De overwinningskracht van de natuur word mooi geïllustreerd door een Ruwe berk op de hoek van het dak van een vervallen gebouw.  Hij –  of eerder zij? – balanceert er precies als een ballerina. Binnenin het gebouw zie je dan de wortels die van aan het plafond tot in de grond reiken om het evenwicht in stand te houden. Knap die stadsnatuur!

Een klein bosje rondom dit vervallen optrekje dikte de lijst aan met planten van een gans ander biotoop. Zo eindigden we met 138 streepjes op de lijst.

Verslag PWG streeptocht 23/05/2017: Merelbeke – Hukkelgem, hok D3-33-14

Willy Desmettre

Met de 12 opgekomen plantenliefhebbers bezochten we eerst het bosje bij het kasteel Rotsart de Hertaing. Daar zagen we een aantal bosplanten zoals adelaarsvaren, salomonszegel, boszegge en ijle zegge, en ook veel lelietjes-van-dalen. De vreemde eend in het bos was de geranium x oxonianum, een verwilderde ooievaarsbek, die gelijkt op de roze ooievaarsbek, maar uitgerande kroonbladen heeft met een donkere nervatuur.

Daarna gingen we aan de overkant van de straat naar het braakliggende afbraakterrein van de vroegere Orangerie. Het terrein bestaat vooral uit zandgrond, en we troffen er dan ook planten aan zoals reigersbek, grote zandkool en schapenzuring, maar ook witte krodde, wouw en rankende duivenkervel.

Op hetzelfde terrein zagen we ook een aantal verwilderde tuinplanten, zoals venkel, bernagie, wijnruit, absintalsem en vuurdoorn. Deze zijn wellicht allemaal relicten van het vroegere tuincentrum.

De ereprijzen kwamen er ook goed aan bod. Naast grote ereprijs en veldereprijs vonden we akkerereprijs, vreemde ereprijs, blauwe waterereprijs en een ereprijs waarbij het vijfde kelkblaadje van de brede ereprijs niet direct werd gezien, zodat we bij het opzoeken in de flora’s op een dwaalspoor werden gebracht. Ook in dit geval ging het wellicht om een verwilderde tuinplant.

Dit braakliggende terrein bleek uiteindelijk zo interessant dat we er bij het invallen van de duisternis nog steeds aan de slag waren. We zijn er dan ook helemaal niet toe gekomen om tot in de Heiwijk aan de overkant van de Ringvaart te komen. Toch konden we de avond afsluiten met 186 streepjes, waarbij verschillende planten die we zelden aantreffen op onze streeptochten.

Verslag PWG streeptocht 08/06/2017: Drongen – De Campagne, hok D3-11-31

Willy Desmettre

Met Joost als gids en streper wilden we vandaag het landgoed De Campagne bezoeken, een oud kasteelpark in Engelse landschapsstijl met een rijke geschiedenis. Het was in de 18e eeuw het buitenverblijf van een rijke bankiersfamilie, waarna het landgoed het recreatiedomein werd van de Jezuïeten novicen. Nu is het eigendom van de stad Gent.

Met het mooie weer waren er 15 plantenliefhebbers komen opdagen. We startten in de graskanten langs de straat, waar reeds heel wat courante planten konden worden aangestreept.

In het kasteelpark zelf vonden we enkele typische bosplanten zoals schaduwgras, boskortsteel, groot heksenkruid, salomonszegel, waterpeper en ijle zegge. Door de aanhoudende droogte zagen de natte graslanden er nog allesbehalve nat uit, maar toch zagen we er blauw glidkruid, moeras- en zompvergeet-mij-nietje en moeraszegge.

Eenmaal buiten het park vervolgden we onze weg langs de gracht, waar onze aandacht niet alleen werd getrokken door typische slootplanten als grote waterweegbree, hoge cyperzegge en grote egelskop, maar ook door heel wat opgeschoten tuinrabarber, die er uit de kinderboerderij was ontsnapt.

Tenslotte kwamen we op een vroegere akker, waarop jonge bomen waren aangeplant als onderdeel van het portaal tot de groenpool. De toegang tot dit terrein werd overheerst door een massa echte kamille en schijfkamille en restanten van vroeger gekweekte gewassen als gerst, tarwe en haver getuigden nog van het vroegere gebruik van de akker. Aan de rand ervan troffen we uiteindelijk ook nog enkele verwilderde tuinplanten aan, zoals juffertjes-in-‘t-groen en slaapmutsjes.

We konden de avond zo afsluiten met 195 aangestreepte planten.

Verslag PWG streeptocht 15/06/2017: Parkbos Zwijnaarde, hok D3-31-24

Annick Verstraete

Een verwittigd man is er twee waard maar wat met de vrouwen? Zorgend als ze zijn gaan ze de wegenwerken verschillende keren verkennen en geven advies zodat iedereen op zijn bestemming geraakt. Dat lukte dan ook wonderwel behalve dan voor de streepster zelf.  Die volgde uiteindelijk tegen haar eigen advies in de aangegeven wegomlegging met het gekende gevolg; plots is er geen aanduiding meer en heb je zelf het raden naar de weg. Gelukkig helpen dan de ademhalingsoefeningen ‘adem in, adem uit’ zodat je niet oververhit aankomt bij de wachtenden.

Maar het lekker weertje en het mooie hok deden de omzwervingen vergeten en algauw waren we lustig aan het strepen. 179 streepjes werden er gezet in dit deel van het parkbos. Wat bermen, wat grachten, wat grasland, wat park-bos en wat akker, waren de ingrediënten deze avond.

Enkele planten vielen ook deze keer meer in de smaak dan andere. Doorgaans omdat we ze in Gent niet elke keer tegenkomen. Eén van de oorzaken is vermoedelijk de omgewerkte/aangevoerde grond bij de aanleg van het fietspad. Het onooglijk bloempje van de Kleine leeuwenbek viel toch in ons oog. Het Echt duizendguldenkruid kreeg ooit zijn naam uit waardering voor de plant en die hebben we  nog steeds.   Het Hazenpootje blijft een leukerd om te zien en Liggende klaver en Basterdklaver zijn ook niet mis.

 

Foto’s Claude Grandsart: boven = Kleine leeuwenbek – Hazenpootje – Liggende klaver en onder =  Basterdklaver

De witte pakketten aan de overkant van de gracht bleken  uiteindelijk uitbundig bloeiende Moeraswalstrootjes te zijn en de Kruldistel in de berm en het reuzenexemplaar van Watertorkruid  misleidden ons uiteindelijk toch niet.

Meten is weten en ruiken soms ook. Joost, onze snuffelaar, was er niet bij maar toch hebben we de muskus geroken aan het Muskuskaasjeskruid. Is je neus verstopt dan meet je de bijkelkblaadjes maar: Bij Muskuskaasjeskruid zijn ze lijn- of lijnlancetvormig; bij Vijfdelig kaasjeskruid elliptisch tot lancetvormig.
kaasjeskruid
En voor wie zijn plantentermen niet meer kent:
Lijnvormig:                L:B= 10,1 of meer
Lijnlancetvormig:        L:B= 5,1 tot 10
Lancetvormig:            L:B= 3,1 tot 5
Elliptisch:                  L:B= 1,1 tot 2

Verslag PWG streeptocht 27/06/2017: Latemse meersen, hok D2-28-42

Joost Buyse

We inventariseren hok D2 28 42

 

 

Verslag PWG streeptocht 13/07/2017: Ovenveld Melle, hok D3-34-31

Willy Desmettre

Er waren 9 plantenliefhebbers opgekomen voor de inventarisatie van dit hok, dat we met onze plantenwerkgroep nog nooit hadden bezocht.

We startten op het terrein rond de visvijver, waar een uitgebloeide zwanenbloem en een witte vorm van de zwarte toorts het meest aandacht trokken. Intussen hadden de hamerslingeraars hun activiteiten op het grasveld gestaakt, zodat we dit veilig konden verkennen. Aan de rand ervan stond er vooral veel melganzenvoet en zwarte nachtschade, maar we zagen er ook bleekgele droogbloem, kleine majer, klein springzaad en kleine kaardenbol.

In het kleine bosje aan de overkant van de beek werden we aan de rand van het water verrast door een gras dat in eerste instantie beschouwd werd als gevinde kortsteel. Na nader onderzoek van de breedte van de bladeren, het uitzicht van de bladeren met de witte middennerf, de vrij sterk behaarde stengelknopen en de lengte van de kafnaald, die langer was dan het lemna, bleek het uiteindelijk om de meer courante boskortsteel te gaan.

We vervolgden onze weg via het paadje langs het sportveld, waar vooral de vele kruldistels opvielen. Zo kwamen we tot bij de spoorwegberm met onder andere bosrank,  zandteunisbloem en kleine leeuwenbek.

Ook op de terugweg werden nog heel wat nieuwe planten aangetroffen, vooral op een braakliggend terreintje, waar we bolletjesraket, goudgele honingklaver en alsemambrosia aantroffen. De laatste streepjes waren voor het rood guichelheil, het gewoon langbaardgras en de avondkoekoeksbloem. Met deze laatste plant konden we de avond dan ook voldaan afsluiten met 226 gevonden planten.

Verslag PWG streeptocht 03/08/2017: omgeving Wielewaalstraat, hok D3-12-31

Katrijn Vannerum

Het Wielewaalbosje met zijn populierenaanplant en speelterrein zag er niet zo veelbelovend uit, maar we vonden vegetatieve sporen van Maarts Viooltje en Breedbladige Wespenorchis in het fluitenkruidtapijt. Zaailingen van o.a. Lijsterbes, Vlier, Zomereik, Hulst en Veldesdoorn brachten diversiteit in de struiklaag. De hoge bomen vingen veel wind: we zaten lekker beschut. Naast de wilde Hedera helix, staken ook andere klimopvariëteiten de populierenstammen in een groen jasje. De herkenning van diverse ingevoerde klimopsoorten is nog een hiaat in onze kennis. Wie waagt zich eraan?

De korte Lijsterstraat, die ons van het Wielewaalbosje naar de Groendreef leidde, bleek een verrassing. In een grasperkje naast de politiekazerne tikte de lijst gevoelig aan met ruderale soorten, o.a. Viltig Kruiskruid, Klein Kaasjeskruid, Viltige Bastaardwederik, Liggende Vetmuur. Tussen de straatstenen vond Annie Klein Liefdegras en Langbaardgras. Echtgenoot Jean kon niet onderdoen en toonde ons Kweldergras.

Langs de zongerichte steile waterkant van de Coupure vonden we planten van droge plaatsen als Slangenkruid, Wilde Reseda, Muurpeper en Muizenoortje. Voor de ene waren de grootte van de bladeren, voor de andere het aantal knobbeltjes doorslaggevend om de zuring aan de waterkant te bestempelen als Waterzuring. Aan de andere oever bleek het om een heel andere plantengemeenschap te gaan met overwegend Boerenwormkruid, Knoopkruid, Margriet, Vlasbekje. Onder de brug van Palinghuizen vonden we dan nog moerasplanten als Wolfspoot, Moerasvergeet-mij-nietje, Gele Lis, Gele Plomp, Watermunt. De Watermuur was het hogerop gaan zoeken tussen de stoepstenen op de brug. Vandaar bewonderden we de zonsondergang. De geur van de bloeiende Vlinderstruiken is bij zomeravonden als deze gaan horen.

Tot de laatste meters van onze lus werden streepjes gezet. De lijst werd de laatste tien minuten zelfs herhaaldelijk weer uit de rugzak gehaald. We hadden op korte afstand dan ook een schare aan verschillende biotopen ontdekt, wat de eindstand op 177 soorten bracht.

Verslag PWG streeptocht 10/08/2017: omgeving Neermeerskaai Gent, hok D3-22-14

Willy Desmettre

Ondanks het druilerige weer waren er toch 14 mensen komen opdagen. Joost was onze gids en ook de streper van dienst.

We startten op het parkeerterrein aan de Yachtdreef, waar ons vooral het vele kaal breukkruid opviel, maar vele andere planten zoals het klein liefdesgras, waren hier ook reeds te zien.

In de buurt van de Watersportbaan waren de bermen en de grasvelden helaas pas kortgeschoren, zodat vooral enkele exotische bomen als de honingboom, de amberboom en de trompetboom daar met de meeste aandacht gingen lopen.

Aan de Neermeerskaai zagen we vooral veel grote zandkool. Bij een discussie over een gras dat eerst als een vingergras werd beschouwd, bleek het tongetje te ontbreken, en waren ook alle aren op dezelfde hoogte ingeplant. Het was dus handjesgras.

Aan de Koning Albertbrug zagen we dat de zwartsteel daar de kaaimuur siert. Zoals zijn naam al aangeeft, heeft deze varen uit de familie van de Aspleniaceae een bladsteel die grotendeels zwart gekleurd is.

Via de Gordunakaai keerden we naar onze startplaats terug. Op het doorweekte streepblad had Joost intussen een 150-tal planten aangestreept.

Verslag PWG streeptocht 22/08/2017: Omgeving Franse Vaart Ledeberg, hok D3-22-24

Herman Van de Wynkele

Op een toch wel mooie zomeravond was er de streeptocht in de buurt van de Franse Vaart met de Aldi van Ledeberg als startpunt. Naast de Aldi is er momenteel een braakliggend terreintje. Er was wat verwarring rond Bilzekruid (Hyosciamus niger) dat na verder opzoekwerk door Joost thuis Zegekruid (Nicandra physalodesd) bleek te zijn. Zwarte kliervormige structuren op de plant brachten ons in verwarring, maar bleken achteraf geen typisch determinatiekenmerk te zijn. Typische soorten voor de dat soort terrein waren de op elkaar lijkende soorten zoals Spiesmelde, Melganzenvoet, Stippelganzenvoet en Korrelganzenvoet. Ook werd er nog de Kleine Ooievaarsbek (Geranium ‘pussy’) gestreept.

Daarna ging de streeptocht verder langs de Franse Vaart, waar de Rechte Ganzerik (Potentilla recta) een mooie waarneming was. Verderop vlakbij de op- en afrit van de autosnelweg konden wij om de avond af te sluiten in volle schemering nog Blaassilene en Rapunzelklokje strepen.

 

Verslag PWG streeptocht 7/09/2017: Educatieve zone Jan Hublé, Bourgoyen-Ossenmeersen Gent, hok D3-11-42

Willy Desmettre

We hebben ons streepjaar afgesloten in de educatieve zone in het Noordelijk deel van de Bourgoyen-Ossenmeersen. Daarvoor waren niet minder dan 23 plantenliefhebbers komen opdagen.

Bij het begin van de streeptocht werden we op een regenvlaagje getrakteerd, maar toch schrikte dat niemand af om Joost, de streper van dienst, direct een resem plantennamen toe te roepen. Zo zagen we er onder andere de heggenduizendknoop, die duidelijk te onderscheiden is van de zwaluwtong door de langere steel van het vruchtdragend bloemdek en de brede vleugels van de buitenste bloemdekbladen. De dopvruchten zijn glanzend en glad, terwijl deze bij de zwaluwtong fijnkorrelig en dof zijn.

Na een grondig onderzoek van de toegangszone trokken we naar de vijvers. Naast de te verwachten planten als grote waterweegbree en moeraskers, werden ook de ruwe bies en de smalle waterpest aangestreept.

De uitgedroogde gracht werd nog gesierd door heel wat zwanenbloemen en kikkerbeet, en ook watertorkruid en moerasvergeet-mij-nietje waren er te zien. Hoewel de duisternis stilaan inviel, werden er ook in de graskanten nog verschillende planten gevonden, waaronder aardbeiklaver.

Toch werd het snel veel te donker om nog veel planten te herkennen. De terugtocht door het donkere bosgedeelte, waarbij verschillende mensen de groep uit het oog waren verloren, leek soms meer op een nachtspel van een jeugdbeweging, dan op het einde van een streeptocht. Naderhand konden we samen nog genieten van een heerlijk biertje om ons werkjaar af te sluiten.

————————————

Streepjaar 2016

Verslag Algemene Vergadering PWG 29/01/2016:
NMC Bourgoyen

Annick Verstraete

Januari, de eerste maand van een nieuw streepjaar. Ook bij onze plantenwerkgroep heffen we het glas op 2016.  23 PWG-ers vonden het alvast een goed idee om elkaar eens terug te zien tijdens de winterrust van hun lievelingsonderwerp.

Naar jaarlijkse gewoonte bekeken we eerst de werking van het jaar voordien. Jean had voor ons weer alles keurig op een rijtje gezet en deze keer werden we zelfs getrakteerd op allerlei kleurrijke grafieken.

grafiekJean
Uit de samenvatting bleek dat ons jaarlijks gemiddelde de laatste jaren sterk toeneemt. We spreken dan over het aantal streepjes en ook wel het aantal soorten gestreepte planten. Dat kan verschillende verklaringen hebben en waarschijnlijk een combinatie van volgende 5 (of 6?) factoren: de uitgekozen hokken hebben een betere natuurwaarde, in het bestuur hebben we een betere mix gemaakt van de te bezoeken biotopen, onze plantenkennis is gegroeid, de strepers waren zorgvuldiger of de natuurwaarde is gestegen in het Gentse. Een andere verklaring die geopperd werd is dat we misschien beter beginnen zien,….

54 verschillende deelnemers in 2015 waarvan er 22 ‘regelmatig’ zijn en 9 zelfs van het ‘die hard type’. We moeten dus niet panikeren dat we eenzaam zullen moeten strepen.

Herman stelde een waarschuwingsapp voor. Iedereen die zijn gsm-nummer doorgeeft kunnen we dan verwittigen als er op het laatste moment iets wijzigt. Daar horen jullie nog van.

Als afsluiter dit jaar vervoerde Claude ons in gedachten naar zuidelijk Afrika. Zo weten we dat er nog veel nieuwe planten te ontdekken zijn als we het hier voor bekeken houden.

Als winteractiviteit bezoeken we dit jaar de plantentuin van UGent.

Verslag PWG winteractiviteit 28/02/2016:
Plantentuin UGent

Annick Verstraete

Een passie voor planten, daarin blijken we duidelijk niet alleen te zijn. 36 deelnemers hebben zondagmorgen samen de plantentuin van Universiteit Gent bezocht.

Een leuk alternatief om de winterrust bij onze “inlanders” te overbruggen en wat op te steken over aanpassingen van planten in verschillende leefomstandigheden.

Jean en Joost lieten ons in een paar uur de hele wereld zien.  Het ging van ijskoud naar tropisch warm en van vijvernat tot woestijndroog; van minuscule plantjes tot echte reuzen. Een enorme verscheidenheid aan vormen passeerde de revue. Eén ding hebben ze alvast wel gemeen: die namen; AMAI onthoud dat maar allemaal.

Stengels die wortels zijn; bladeren die stengels zijn; bloemen die dan weer bladeren zijn;… de natuur maakt het ons ook daarbij niet gemakkelijk. Sommige zijn mannelijk, andere zijn vrouwelijk, sommigen allebei; anderen doen het ongeslachtelijk,…  De laatste inzichten gooien dan ook nog eens de volgorde in onze flora’s overhoop. Dat maakt het er ook al niet simpeler op.

Het nieuwsgierigst waren we naar die fluitende kikkertjes tussen het groen maar die lieten zich helemaal niet zien. Ook niet aan 4 ijverige zoekertjes met heel jonge ogen. Je hoort me wel maar je ziet me niet. Op dat vlak zijn planten dan wel weer gemakkelijk, gelukkig maar.

Verslag PWG streeptocht 26/04/2016: Steenberge-Nerenbos hok D3-42-42

Annick Verstraete

Je komt het niet zo vaak meer tegen, bos dat bestaat sinds 1775 of vroeger. Delen van het Nerenbos zijn zo’n bosbestanden, toentertijd ‘Neren Bosch’.
Het was ijzig koud met de ganse dag hevige buien met af en toe hagel. Geen weer om een hond door te jagen, blijkbaar wel voor 12 plantenmensen.

ferrarisNerenbos

Op het eerste zicht lijkt het een productiebos voor beuk met niet veel soeps als ondergrond. Maar toch …

Hier en daar een Zomereik, Haagbeuk, wat Witte klaverzuring, Bosanemoon, Gewoon speenkruid, Grote muur, Slanke sleutelbloem, Valse salie, Lelietje-van-dale. Het moest allemaal precies nog wat op gang komen na die koude weken. Toch behoorlijke plekken Dalkruid en Ruige veldbies tussen zones met Adelaarsvaren. Het paar jonge ogen van Boris ontdekte ook nog Pilzegge.

De randzones met de akkers leverden o.a. nog Brem, Moerasmuur, Klein bronkruid.

Uiteindelijk een prettige voorjaarslijst met 136 soorten.

Verslag PWG uitstap 30/04/2016:
Bos t’Ename Grootbos Noord, hok E3-21-14

Annick Verstraete

Wie zelf in de Vlaamse Ardennen woont, staat soms versteld over hoe aantrekkelijk deze streek is voor mensen die amper 30 km verder wonen. Inwoners van “le plat pays” verzeilen er geregeld om te wandelen, naar de koers te kijken of om de flora te bewonderen. Daarom richten we jaarlijks een uitstap in naar dit schone stukje Vlaanderen. Zo kunnen zowel gevorderde als beginnende floristen eens iets anders determineren dan Gents groen. Dit jaar waren we te gast in een rustig stuk van Bos t’Ename, het Grootbos Noord.EnamePWG
   Plantenwerkgroep Gent in Grootbos Noord (Foto Gerrit Roskam)

Dankzij Natuurpunt en de werkgroep Bos t’Ename is dit bos een pareltje zowel qua landschappelijke waarde als qua biodiversiteit. Om het natuurgebied te beheren doen ze een beroep op begrazing met paarden en runderen. Blijkbaar ook met enthousiaste vrijwilligers; die waren diezelfde dag noest aan het werk terwijl wij rustig door hun resultaat kuierden.

En het resultaat mag er zijn. Ondanks dat het nog april was, konden we toch al 146 streepjes zetten met een groep die hoofdzakelijk uit beginners bestond. De ogen gingen bij velen wijd open voor Paarse schubwortel, Reuzenpaardenstaart, Eénbes, dat er 3 soorten viooltjes in het bos groeiden Maarts, Bleeksporig en Donkersporig, enz…
Varens, grassen, zeggen en russen kwamen ook aan bod. Doordat er daaraan ook geen gebrek was, konden we de verschillen netjes bestuderen.
Ename2PWG
Eens iets anders dan Gents groen (Foto’s  Gerrit Roskam)

In de tweede helft van de 19de eeuw verdween het bos voor een groot deel. De bosplanten zochten een laatste toevlucht in de overgebleven houtkanten. Van hieruit koloniseren de overgebleven zeldzame soorten nu het ecologisch beheerde bos zodat hun gebied langzaam vergroot en wij weer heel wat planten konden determineren.

Verslag PWG streeptocht 03/05/2016:
Scheldemeer-Put Lerno, hok D3-23-21

Jean De Prez

Deze avond hadden we de kans om ook eens buiten de lijntjes te strepen. In het hok lag namelijk het privaat eigendom van een van de vaste deelnemers aan onze activiteiten. Hugo had ons uitgenodigd om ook eens op zijn terrein te komen strepen, een gebied langs de Schelde van ± 8 ha met een grote vijver erin. Hij doet er als natuurliefhebber al jaren aan ecologisch beheer en verzekerde ons dat alles wat er staat er ooit vanzelf is gekomen. Het was voor ons, toch relatief vroeg op het jaar, dan ook een topavond qua plantensoorten. Op de weg naar het terrein vonden we, naast de gebruikelijke urbane soorten ook zaailingen van Lychnis coronaria (Prikneus) die voor de meesten onder ons goed herkenbaar waren en Geranium pyrenaicum (Bermooievaarsbek) wat toch andere koek is om ze in vegetatieve toestand te herkennen. Maar met een kenner onder ons die de planten al jaren op die plaats weet staan moest ik als streper niet twijfelen.

Ook op het terrein zelf konden we profiteren van de kennis van Hugo die natuurlijk perfect weet dat de rozen aan de grens van zijn perceel, Rosa multiflora zijn. Hugo wees ons vanzelfsprekend ook de interessantste hoekjes en leukste kantjes aan, daar vonden we, zonder echt intensief te moeten zoeken, o.a. Potentilla recta (Rechte ganzerik), Sparganium erectum (Grote egelskop) en Vicia lathyroides (Lathyruswikke). Bovendien is het makkelijk dat je zeker weet het deze soorten zijn omdat Hugo ze ook heeft zien bloeien. Het is ook altijd interessant als gewezen wordt waar je in een kilometer hok Listera ovata (Grote keverorchis) en Montia minor (Klein bronkruid) moet zoeken.

Toch bleek later dat ik enkele soorten niet gestreept heb zoals Potamogeton crispus (Gekroesd fonteinkruid), Alisma plantago-aquatica (Grote waterweegbree), Rumex obtusifolius (Ridderzuring), Rhamnus frangula (Sporkehout), Lycopus europaeus (Wolfspoot), Populus tremula (Trilpopulier), ondanks dat ze er zeker staan volgens Hugo. Misschien werden ze over ’t hoofd gezien, heb ik ze niet horen afroepen of begint mijn korte termijn geheugen mij in de steek te laten. Ook streepte ik verkeerdelijk Corispermum leptopterum (Smal vlieszaad) waar waarschijnlijk Corylus avellana is gemeld, op de streeplijst afgekort als Coris en Coryl. Een bewijs dat een streeplijst nooit foutloos is en een volledig beeld geeft van de toestand in het veld en dat multitasking, luisteren, onthouden, vertalen en zoeken op de lijst, toch een complexe aangelegenheid is.

Verslag PWG streeptocht 12/05/2016:
Makkegem, hok D3-52-21

Willy Desmettre

De weergoden zorgden voor een uitstekend streepweertje en de 14 opgekomen plantenliefhebbers begonnen me dan ook meteen een resem plantennamen toe te roepen.

Bij het begin van de tocht zagen we naast de meer gebruikelijke planten een veld vol reukgras en een aantal planten die ooit uit een tuin waren ontsnapt zoals prikneus, vingerhoedskruid, slaapbol en ruig klokje.

Even verder trokken we het Heilig Geestgoed binnen, een van de Makegemse bossen dat eigendom is geweest van de Tafel van de Heilige Geest, een instelling die er in de Middeleeuwen voor zorgde dat de behoeftigen te eten kregen, en daarom ook het Armenbos wordt genoemd. We werden er vergast op een aantal prachtige voorjaarsbloeiers zoals bosanemoon, gevlekte aronskelk, kruipend zenegroen, witte klaverzuring, ruige veldbies, bosereprijs, muskuskruid, slanke sleutelbloem, lievevrouwebedstro, bosbingelkruid en als kers op de taart tientallen eenbessen. Een extra dikke klimop, volgens sommigen een der dikste in Vlaanderen, trok er ook onze speciale aandacht. Langs de beek zagen we bittere veldkers en daslook en in de vijver werd er ook waterviolier gevonden, maar de grootste bezienswaardigheid in het bos was uiteindelijk geen plant, maar een prachtige vuursalamander.

Bij het verlaten van het bos trok vooral de bosroos onze aandacht. Langs de wegkanten en in de grachten zagen we nog heel wat nieuwe plantjes, en vlak voor ons eindpunt belanden we op een braakliggend terrein, waar naast de opgeschoten radijs vooral veel behaarde boterbloem, greppelrus en klein bronkruid te zien waren. Uiteindelijk kwamen we zo tot een 180-tal streepjes.

Verslag PWG streeptocht 24/05/2016 : Admiraalhof Destelbergen, hok D3-13-43

Willy Desmettre

De 20 opgekomen plantenliefhebbers werden door Joost direct aangespoord om de wegkanten aan een grondig onderzoek te onderwerpen, en al spoedig had hij de gebruikelijke tred- en bermplanten aangestreept.

Daarna trokken we het Admiraalpark binnen, een domein dat eind de negentiger jaren werd aangelegd en beplant met ongeveer 8000 bomen. Het park sluit aan bij de verkaveling Admiraalhof, en moet een overgang vormen naar het groen-residentiële gedeelte van Destelbergen, waar de verschillende kasteeldomeinen het landschap bepalen. In het park werd er o.a. gekeken naar een aantal grassen, die er op het eerste zicht nogal eigenaardig uitzagen, maar waarvan we dachten dat het om afwijkende vormen van ijle dravik, zachte dravik en gewoon langbaardgras ging. Voor alle zekerheid hebben Jean en Christine een aantal exemplaren meegenomen voor nader onderzoek en definitief uitsluitsel. Inmiddels heeft Jean één van die grassen als Bromus lepidus (sierlijke dravik) kunnen determineren.

Dat we ons als plantenfreaks ook voor andere natuurfenomenen interesse hebben, werd bewezen door Dorien, die kwam aandraven met een grasspriet met daarop een vlieg met witte banden op de rug. Danny legde ons uit dat het hier geen onbekende soort zweefvlieg betrof, maar dat de witte banden veroorzaakt waren door een schimmel, nl. Entomophthora muscae of vliegendoder, waardoor de vlieg onherroepelijk ten dode was opgeschreven.

In de Ledebeek zagen we naast de gele waterkers een plant die ons in eerste instantie aan groot moerasscherm deed denken. Toen er enkele exemplaren uit de beek waren gevist, bleek het om kleine watereppe (Berula erecta) te gaan, die gekenmerkt wordt door een paar kleine blaadjes (of tenminste de littekens ervan) aan de voet van de bladstengel. Groot moerasscherm heeft dit kenmerk niet.

Intussen was ons groepje door de koude reeds fel uitgedund, maar 12 doorzetters haalden bij het invallen van de duisternis samen toch de finish. We eindigden onze streeptocht langs de kasteeldomeinen van kasteel Krabbenburg en Kasteel Ter Meren, waar ons, naast de prachtige kastelen, vooral de exotische bomen zoals de vleugelnoot opvielen, die jaren geleden in de kasteeltuinen waren aangeplant.

Verslag PWG streeptocht 02/06/2016:
Drongen Assels Zuidoost-Krommeham, hok D3-52-21

Annie Bracke

We inventariseren hok D3-21-42

Verslag PWG streeptocht 14/06/2016 :
Gent Groene Vallei, hok D3-22-12

Willy Desmettre

Met 16 personen kwamen we samen op de parking in de Groene Vallei. Daar konden we al direct het verschil zien tussen de Canadese fijnstraal en de hoge fijnstraal aan de hand van de verschillende beharing op de bladrand.

Aan de Rooigemlaan vielen ons de lange hauwen op van de Oosterse raket (Sisymbrium orientale). Deze plant wordt gekenmerkt door afstaande vruchten, die bij rijpheid tot 10 cm lang kunnen worden, met korte, dikke vruchtstelen, die bijna even dik zijn als de rijpe vruchten. In tegenstelling tot de Hongaarse raket zijn de bovenste bladen niet geveerd.

Onderaan de brug werd onze aandacht getrokken door de gele bloemenpracht van de bolletjesraket. Ook de grote zandkool, met de typische rucolageur bij het stukwrijven van de bladen, was er te zien.

We liepen verder langs de Leiekaai en kwamen dan via het brugje in het Groene Valleipark. Dit park werd een 10-tal jaren geleden als buurtpark aangelegd op de toen braakliggende terreinen van de voormalige textielfabriek La Lys. Daar vonden we naast de te verwachten planten onder andere ook bosereprijs en veenwortel.

Langs de Coupure troffen we nog klein glaskruid aan, een eerder zeldzame plant, die wel regelmatig wordt gezien langs de Gentse binnenwateren.

Terwijl enkele dames nog ‘genoten’ van de geur van de mannelijke bloemen van een tamme kastanje, kon Joost bij het invallen van de duisternis de tocht afsluiten met een goed gevulde streeplijst.

Verslag PWG uitstap 18/06/2016:
Beveren-Kallo Haasop , hok C4-13-41 en C4-13-32

Annick Verstraete

Snorkelinventariseren is  de nieuwe trendterm van de PWG sinds de uitstap naar Haasop.

Terwijl Vlaanderen naar de Rode Duivels kijkt en een groot deel van het PWG-potentieel met de NWB naar Zwitserland is, verschansen enkelen zich in de Waaslandhaven. Ze horen niets van het havengedruis want ze zijn geconcentreerd bezig met het bekijken van grassen, biezen, zegges, orchideeën en meer van dat fraais. De laatste van hun soort misschien …

Driebloemige nachtschade is de eerste om te bekijken met vanzelfsprekend(?) een bloeiwijze met 3 bloemen. Sommigen hebben  er echter maar twee en bovendien blijkt die soort ook nog 2 vormen te hebben. Er staan er met zeer fijne diep ingesneden bladeren naast vleziger exemplaren die nauwelijks getand zijn. Ook hier uitgezaaide exemplaren van een aantal parkplanten waaronder veel Zwarte balsempopulier. Die koop je voor 9 tot 170 euro in de handel maar mag je hier gratis komen uitsteken want ze verdringen een heleboel planten die we veel liever tegenkomen in een natuurcompensatiegebied.

Haasop heeft een bewogen geschiedenis achter de rug met  een hele resem grond- en planwijzigingen. De natuur heeft hier ook zijn aandeel in: ten dienste van Rugstreeppad en Groenknolorchis die er effectief ook zijn. De eerste springt in het begin voor ons voeten en de tweede vinden we uiteindelijk ook dankzij Wouter Van Landuyt, onze snorkelcoach.
Snorkelinventariseren: Het heeft ook hier de laatste weken fel gedrashed. Zelfs zo erg dat onze laarzen ons bedriegen in hoogte en inventariseren vaak door een waterlaag van 40 cm tot meer moet; snorkelinventariseren dus.

Haasop - Liparis loeseliiWillyDesmettreVerslag

Groenknolorchis (Foto Willy Desmettre)

Zwemkonijnen komen we niet tegen. Gelukkig maar want konijnen zijn verlekkerd op de Groenknolorchissen van Haasop. In natte jaren mijden de konijnen de groeiplaats wat meer zaden voor volgend jaar betekent. Alhoewel, het 7-25 cm hoge plantje moet toch zijn kopken boven water kunnen houden. Wouter toont ons de resultaten van zijn onderzoek. De relatie tussen de waterstanden van de afgelopen jaren en het succes van de plant zijn overduidelijk. Slechts 20 cm is de marge tussen al dan niet voortplanten.

Een lepelaar bekijkt ons in de vlucht tijdens ons waden van Galigaan naar Stekende bies en Heen  naar Waterpunge en Egelboterbloem. Dwergzegge, Zilte zegge, Hoge cyperzegge en Zeegroene zegge naast Moeraswespenorchis en Zomerbitterling.  Grote keverorchis staat er ook, verschillende met 3 bladeren, en Rietorchis en één Brede wespenorchis.  Ook Rond wintergroen en Echt duizendguldenkruid blijven mooi om te zien.

Terug met de voeten op het droge maar nog voor we onze kousen uitwringen zien we tussen de opslag van Ruwe berk, Kruipwilg en Grauwe wilg nog Zilverhaver, Ruwe bies, Zanddoddegras, Klein robertskruid en 3 soorten langbaardgras: Gewoon, Duin- en Zandlangbaardgras.

En plots hoor je dan het geraas van autosnelweg en industrie terug.

Verslag PWG streeptocht 28/06/2016:
Drongen Beelaertmeersen, hok D3-21-14

Kristel Keppens

De vakantie nadert of is begonnen, was het daardoor dat er terug een grotere opkomst was? Achttien gelaarsde of iets minder op nattigheid voorzien plantenzoekers waren op de afspraak om een stuk van de Beelaertmeersen en van de aangrenzende Goedinghestraat te inventariseren.

De weergoden waren ons gunstig gezind maar dat was de laatste weken anders geweest, het bleef nog even de vraag of we in de meersen zouden kunnen strepen.
Na een paar meter berm met de daar te verwachten planten zoals witte- en rode klaver, allerlei distels, melkdistels, wikkes en grassen, waagden we ons toch in de meersen.
Het meest opvallend waren natuurlijk de roomwitte tuilen van de Moerasspirea waar we ons wat later een weg zouden moeten door banen.
Grasmuur, zeegroene muur, echte koekoeksbloem en moerasvergeet-mij-nietje kwamen op de lijst.

Zowel bij zomprus als bij veldrus hebben de draadvormige, vrij donkergroene bladeren op regelmatige afstand een dwars tussenschot, de afstand tussen die tussenschotten is groter bij veldrus dan bij zomprus en bij zomprus is er een spinnenwebachtige beharing te zien in de kamertjes. Zomprus komt eerder liggend en uit de grond en stijgt daarna pas omhoog. Veldrus staat meer in de vegetatie terwijl zomprus eerder kale plekken verkiest. Veldrus was dus diegene die hier massaal stond.

Het werd een beetje een avontuurlijkere tocht dan wat we  gewoon zijn want een groot deel moesten we -netjes achter elkaar op een rijtje- door de hoge ruigtebegroeiing van brandnetel, liesgras, riet, moerasspirea en kale jonkers. Aan het einde wachtte ons een sloot waar bijna iedereen met vereende krachten over geholpen werd. Wie het echt niet zag zitten, keerde terug en kwam langs de straat weer bij de groep.

We vervolgden onze weg terug langs de straat waar toch nog een heleboel streepjes aan de lijst toegevoegd werden. Net op tijd kwamen de auto’s in het zicht, de lucht werd donkergrijs en de regen stortte neer maar wij waren klaar met strepen én droog.

Verslag PWG streeptocht 05/07/2016:
Merelbeke Natuurpuntweide + omgeving , hok D3-42-21

Herman Van de Wynkele

Net zoals vorig jaar verzamelde Plantenwerkgroep Gent aan ’t Groenendal om een stukje van het gebied rondom de Schelderodeput te inventariseren. Het was een mooie en kalme juliavond. Enkel de temperatuur was misschien ietsje te fris voor de tijd van het jaar.

Dankzij conservator Fernand had de Plantenwerkgroep toegang tot een van de weides beheerd door Natuurpunt die niet toegankelijk zijn voor het publiek. Door het regenweer van de periode daarvoor stond een groot gedeelte van de weide onder water. Een leuke waarneming in het begin van de ondergelopen weide was Rode waterereprijs. Verder werd de weide dan wat droger. Daar troffen wij bijvoorbeeld Gewone engelwortel aan.

Vervolgens werd nog verder gestreept buiten de weide. Wilg was daarbij met vijf soorten het meest voorkomende geslacht (Schietwilg, Boswilg, Grauwe wilg, Kraakwilg en Katwilg), gevold door Boterbloem en Zuring met elk respectievelijk vier soorten in het gestreept gebied.

Verslag PWG streeptocht 14/07/2016:
Melle Gentbrugse meersen Zuidoost, hok D3-23-42

Jean De Prez en Annie Bracke

We inventariseren hok D3-23-42

kransmuur-polycarpon-tetraphyllum-gbm-thais-20160714-d6783zachte-wikke-vicia-villosa-villosa-gbm-thais-20160714-d6694ruige-lathyrus-lathyrus-hirsutus-gbm-thais-20160714-d6706ruige-lathyrus-lathyrus-hirsutus-gbm-thais-20160714-d6722

Foto’s van Claude Grandsart: Kransmuur, Zachte wikke en 2x Ruige lathyrus

Verslag PWG streeptocht 04/08/2016:
Melle Ter Linden, hok D3-33-42

Willy Desmettre

We gingen deze avond een hok strepen, waarvan er tot op heden slechts 1 plantje in de Flora Databank stond vermeld. Enkele van de 12 opgekomen plantenliefhebbers konden hun ongeduld nauwelijks bedwingen, en op de verwilderde stoep en in de goot zagen we al direct een groot aantal  planten en zelfs enkele boompjes kwamen daar tussen de tegels naar boven. De voet van de spoorwegbrug was begroeid met muurfijnstraal, en we troffen er ook wilde marjolein en akelei aan.

We vervolgden onze weg langs de spoorweg en vonden bij de gracht naast de gebruikelijke soorten een aantal verwilderde tuinplanten zoals vrouwenmantel, Persicaria amplexicaulis en een ooievaarsbek, die Geranium x oxonianum bleek te zijn. Even verder konden we zien hoe enkele coloradokevers zich naast het maisveld op enkele opgeschoten aardappelplanten hadden gestort.

Aan de rand van een nieuw verkavelingsterrein zagen we tot onze verbazing enkele planten die leken op heen, en als oeverbies (Bolboschoenus laticarpus) werden geïdentificeerd. Blijkbaar hadden deze voorlopig nog het dichtgooien van de gracht overleefd. Het verkavelingsterrein zelf was 2 jaar geleden opgehoogd met aangevoerde grond, en we troffen daar onder andere spurrie, kleverig kruiskruid, schapenzuring en reigersbek aan. Uiteindelijk kwamen we aan de rand van de E40, waar de brandpastinaak en de witte honingklaver volop bloeiden en ook zachte wikke en aardpeer te zien waren.

We konden de avond afsluiten met 221 streepjes, hetgeen zeker een succes was voor een nog nooit gestreept hok.

Verslag PWG streeptocht 18/08/2016:
Vinderhoute Spey Durmemeersen, hok D3-11-12

Katrijn Vannerum

We inventariseren hok D3-11-12

Verslag PWG uitstap 03/09/2016:
Frans Vlaanderen Gravelines vestingsmuren-kust

 Annick Verstraete

gravelinesluchtfoto

Tussen Dunquerke en Calais zie je op de luchtfoto een bloem van een vestingstad: Grevelingen of Gravelines. In 1040 heette het nog Gravenenga, verwijzend naar de vele grachten. Er was een haven die bereikt werd langs de gekanaliseerde Aa. Geen wonder dat zo’n plaats versterkt werd met muren.  De latere heersers bouwden verder zodat wij uiteindelijk konden planten-hoppen via de trappen van stadspoorten, bolwerken en ravelijnen.

gravelinesEen aantal meer opvallende planten waren
Grote leeuwenbek, Muurvaren, Stijf hardgras,  Muurleeuwenbek, Donderkruid, Pluimgierst, Dubbelkelk, Echt bitterkruid, Viltig kruiskruid en Franse aardkastanje.

Filips II liet aan weerszijden van de Aa nog meer versterkingen bouwen op de plaatsen die nu nog “Filipsfort “ heten:  Grand-Fort-Philippe en Petit-Fort-Philippe.
Daar trokken we in de namiddag naartoe. Niet om terug muurplanten te zoeken maar om de zeldzame schorrenvegetatie te ontdekken.
Schorren liggen aan zee. Ze overstromen niet bij elk hoog tij, enkel bij springtij. Je vindt er meestal ook een stelsel van kreken en geulen. Aan de randen hiervan komen hoger gelegen, zandige oeverwallen voor en in de kommen bezinken na elke overstroming de fijnere kleideeltjes. Door deze bodem- en hoogteverschillen ontstaat er een mozaïek aan planten om te ontdekken. Dat lukte ons aardig. Lamsoor, Blauwe bremraap en Bonte luzerne vielen duidelijk in de smaak.
schorrengrandfortWe kregen uiteindelijk een lijst met heel toepasselijke namen.
Plantennamen met zee: Zeepostelein, Zeewolfsmelk, Langarige zeekraal, Zeevenkel, Zeeraket, Blauwe zeedistel
Plantennamen met strand: Strandkweek, Strandbiet, Strandmelde
Plantennamen met zand: Zanddoddengras, Zandhoornbloem, Zandmuur
Plantennamen met schorre of kwelder: Klein schorrenkruid, Gewoon kweldergras, Schorrenzoutgras
Plantennamen met slijk: Engels slijkgras
Plantennamen met zout of zilt: Gewone zoutmelde, Schorrenzoutgras, Zulte, Zilte schijnspurrie

Verslag PWG streeptocht 06/09/2016:
Gent Elyzeese velden, hok D3-12-34

Herman Van de Wynkele

De laatste zomeractiviteit van de PWG vond plaats op een zeer mooie nazomerdag. Er was een mooie opkomst om langs het kanaal Gent-Oostende, ter hoogte van de Elyzeese velden en Bargiekaai mee te helpen strepen.
In dat kanaal staat vrij veel gele plomp, die wel wat concurrentie krijgt van de exoot grote waternavel. Op de kant stond dan weer planten als waterzuring, wolfspoot en blauw glidkruid. Even werd er ook gedacht aan een partij kalmoes tussen de gele lis. De planten stonden jammer genoeg iets te veraf om goed te kunnen determineren. En helaas bleef de heldhaftige poging van de streper om dichterbij te komen ook zonder resultaat.
De schemering maakte uiteindelijk verder strepen niet meer mogelijk, maar het streepjaar werd wel nog afgesloten met een glaasje in een van de vele Gentse cafés.

Advertenties

Geef een reactie

Vul je gegevens in of klik op een icoon om in te loggen.

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit / Bijwerken )

Twitter-afbeelding

Je reageert onder je Twitter account. Log uit / Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit / Bijwerken )

Google+ photo

Je reageert onder je Google+ account. Log uit / Bijwerken )

Verbinden met %s