Hokkenkaart voor het meetnet algemene planten 2018 staat online

Onder de rubriek kaarten staat de nieuwe kaart voor het meetnet algemene planten voor 2018 on-line. Laat iets weten indien je bereid bent mee te werken. Voor de vrijwilligers die nog streeplijsten hebben van het meetnet algemene planten 2017: je mag je lijsten doorsturen naar het INBO ter attentie van Wouter Van Landuyt, Kliniekstraat 25, 1070 Brussel (of vanaf 1 december 2017, INBO, Havenlaan 88 bus 73, 1000 Brussel).

Advertenties

Algemene vergadering en jaarlijkse studiedag Flower

Op zondagnamiddag 19 februari organiseren de Floristische Werkgroepen vzw. hun jaarlijkse bijeenkomst in het Van Heurckauditorium in de Plantentuin van Meise (Nieuwe Laan 1, Meise). We starten om 13:30 met de verwelkoming en koffie. Om 13:45 is er een kort administratief gedeelte en om 14:00 starten we met de inhoudelijke voordrachten:

  • 14:00 Een wonderlijke tuin. Flora op het Lam Gods (Paul Van den Bremt)
  • 14:30 Het Life project Itter en Oeter (Pieter Hendrickx)
  • 15:00 Rondleiding achter de schermen in de tropische serres van de Plantentuin Meise (Anne Ronse)

De Flo.wer-leden kunnen hun lidmaatschap hernieuwen door 5€ over te schrijven op rekeningnr. BE03 0682 0545 1784 ten name van Flo.wer, of door het lidgeld contant te betalen tijdens de algemene vergadering.

Uitreiking Van Rompaey-prijs 2015

De directie en het personeel van het Agentschap Plantentuin Meise hebben het genoegen u uit te nodigen voor de proclamatie en uitreiking van de Emiel Van Rompaey-prijs 2015 voor floristiek voor de periode 2013-2014 op maandag 12 september 2016, om 14.00 uur, in het Kasteel van Bouchout, Agentschap Plantentuin Meise, Nieuwelaan 38, 1860 Meise.

Programma:

  • Proclamatie van de laureaten 2015
  • Voordracht: “Espèces envahissantes d’ici et d’ailleurs” door Etienne Branquart
  • Receptie

Iedereen is van harte welkom op de prijsuitreiking en de aansluitende receptie.

Om het aantal deelnemers te kennen voor de receptie, vragen we jullie om je vooraf in te schrijven, tegen uiterlijk 05/09/2016 om 12.00 uur, via deze link:

https://docs.google.com/forms/d/13Z28hd1Jy3w0cahffhIa84A45oFgyr4FhrplKSMIBbA/viewform?usp=send_form