Floristische studiedag en algemene vergadering Flo.Wer 2018

De datum en locatie van de algemene vergadering en floristische studiedag liggen vast. Leg alvast zondagnamiddag 18 februari 2018 vast in uw agenda. De plaats van het gebeuren is zoals gewoonlijk het Van Heurck auditorium in de Plantentuin van Meise, Nieuwelaan 1 te Meise.

Voorlopige agenda:

  • “Akkerflora en akkerflorabeheer in Vlaams Brabant” door Jules Robyns
  • “De verkeerswisselaar van Strombeek-Bever, een vluchtheuvel voor zeldzame planten” door Anne Ronse
  • “Habitatkartering en monitoring in het kader van de Habitatrichtlijn” door Patrick Oosterlynck

Zodra meer details beschikbaar zijn brengen we jullie op de hoogte.

Advertenties

Hokkenkaart voor het meetnet algemene planten 2018 staat online

Onder de rubriek kaarten staat de nieuwe kaart voor het meetnet algemene planten voor 2018 on-line. Laat iets weten indien je bereid bent mee te werken. Voor de vrijwilligers die nog streeplijsten hebben van het meetnet algemene planten 2017: je mag je lijsten doorsturen naar het INBO ter attentie van Wouter Van Landuyt, Kliniekstraat 25, 1070 Brussel (of vanaf 1 december 2017, INBO, Havenlaan 88 bus 73, 1000 Brussel).

Algemene vergadering en jaarlijkse studiedag Flower

Op zondagnamiddag 19 februari organiseren de Floristische Werkgroepen vzw. hun jaarlijkse bijeenkomst in het Van Heurckauditorium in de Plantentuin van Meise (Nieuwe Laan 1, Meise). We starten om 13:30 met de verwelkoming en koffie. Om 13:45 is er een kort administratief gedeelte en om 14:00 starten we met de inhoudelijke voordrachten:

  • 14:00 Een wonderlijke tuin. Flora op het Lam Gods (Paul Van den Bremt)
  • 14:30 Het Life project Itter en Oeter (Pieter Hendrickx)
  • 15:00 Rondleiding achter de schermen in de tropische serres van de Plantentuin Meise (Anne Ronse)

De Flo.wer-leden kunnen hun lidmaatschap hernieuwen door 5€ over te schrijven op rekeningnr. BE03 0682 0545 1784 ten name van Flo.wer, of door het lidgeld contant te betalen tijdens de algemene vergadering.