Kaart voor 2021 voor het 5-jarig meetnet voor de trend van (algemene) planten staat online

In 2021 zitten we in het eerste herhalingsjaar van ons vijfjarig meetnet dat de trend van de meer algemene planten in kaart moet brengen. Om jullie planning voor volgend jaar al wat te kunnen voorbereiden staat de kaart nu al online. Je vindt de kaart onder de rubriek kaarten. Je kan nu al je hokken reserveren voor het seizoen mei-september 2021 door een mailtje te sturen naar wouter.vanlanduyt@inbo.be.

Rozenexcursie in de Westhoek afgelast

Na overleg met de excursieleider en gezien de beperkingen opgelegd door de Corona-maatregelen hebben we beslist de rozenexcursie die voorzien was voor zaterdag 5 september 2020 uit te stellen naar volgend jaar. Afstand houden en details van rozenblaadjes en bottels bekijken leek ons moeilijk en ook carpoolen van aan het station was niet mogelijk. Volgend jaar beter !

Rozenexcursie in de Westhoek

Op 5 september 2020 organiseert Flo.Wer een excursie om wilde rozen te leren herkennen. Deze excursie wordt gegidst door rozenkenner Arnout Zwaenepoel. We spreken af om 10:00 aan het station van Adinkerke (we wachten nog op de trein die om 10:08 toekomt) van waaruit we ons met de wagens verplaatsen naar de oude duinen van Cabourg en vervolgens naar het duingebied van Ter Yde of de Oostvoorduinen.

Contact: Wouter Van Landuyt (0499/80.88.72) of Arnout Zwaenepoel (0476/90.88.64)

Floristische studiedag Flo.Wer 2020

We heten jullie allemaal welkom om de Floristische Studiedag van 2020 op zondag 16 februari in de plantentuin Meise. Alles gaat door in het Van Heurck auditorium van de plantentuin. Gezien er grote werkzaamheden bezig zijn aan de hoofdingang van de plantentuin worden we gevraagd een alternatieve ingang te gebruiken aan de Schapenbaan te Meise te gebruiken waar we toegang hebben tot de personeelsparking. We kunnen de personeelsparking gebruiken maar dan sturen jullie best je nummer van je autoplaat door naar wouter.vanlanduyt@inbo.be zodat ik die kan doorgeven aan de plantentuin.
Hieronder vind je een plannetje hoe je van de momenteel afgesloten hoofdingang naar de ingang van de personeelsparking geraakt:
Het programma bestaat uit ontvangst met koffie om 13:30 en daarna een korte administratieve vergadering van 13:45 tot 14:00 met daarna 4 voordrachten. Om 15:00
 houden we een koffiepauze.
  • 13:45: administratief gedeelte
  • 14:00: ‘Flore de Gand’ : een overzicht van de resultaten van een digitalisatieproject van twee historische herbaria uit het eind van de 19de eeuw, (door Katrijn Vannerum, Ugent)
  • 14:30: Flora van het Drongengoed, een herinventarisatie. (door Ivan Hoste, Plantentuin  Meise)
  • 15:00: Koffiepauze
  • 15:15: Recente ontwikkelingen in de Belgische flora: resultaten van een speurtocht naar (bijna) verdwenen plantensoorten (door Annelies Jacobs, Natuurpunt).
  • 15:45: Het gebruik van planten waarnemingen van vrijwilligers in beleid en beheer rond invasieve soorten (door Tim Adriaens, Inbo)
  • 16:15: afsluitend dankwoord door de voorzitter.

Kaart voor 2020 voor het 5-jarig meetnet voor de trend van (algemene) planten staat online

Floristische studiedag en algemene vergadering

Zondagnamiddag 18 februari 2018 vindt de jaarlijkse studiedag en algemene vergadering van Flo.Wer door. De plaats van het gebeuren is zoals gewoonlijk het Van Heurck auditorium in de Plantentuin van Meise, Nieuwelaan 1 te Meise.

Programma:

13u30: ontvangst en koffie

13u45: algemene vergadering met verwelkoming, verslag penningmeester en floristisch secretaris

14u00: Akkerflora en akkerflorabeheer in Vlaams Brabant (Jules Robijns & Roosmarijn Steeman)

15u00: koffiepauze

15u30: De verkeerswisselaar van Strombeek, bedreigde vluchtheuvel voor zeldzame planten (Anne Ronse)

16u00: Habitatkartering en monitoring in het kader van de Habitatrichtlijn (Patrik Oosterlynck)

16u30: Afsluitend woordje

Meetnet Algemene Planten gaat van start

Om een duidelijker en sneller inzicht te krijgen in de trends in de verspreiding van meer algemene soorten werd de laatste jaren gewerkt aan een 5-jarige steekproef van kilometerhokken verspreid over Vlaanderen.  Hierbij komen de verschillende regio’s zoals de kustduinen, polders, leemstreek, Kempen, Maasvallei maar ook het urbaan gebied en de intensieve landbouwgebieden evenwaardig aan bod. Dit moet de geografische bias in de jaarlijks gestreepte hokken beperken.  Meer info, een link naar het rapport en de kaart van de hokken die gepland zijn voor 2016 vind je onder de rubriek kaarten.