Floristische studiedag en algemene vergadering

Zondagnamiddag 18 februari 2018 vindt de jaarlijkse studiedag en algemene vergadering van Flo.Wer door. De plaats van het gebeuren is zoals gewoonlijk het Van Heurck auditorium in de Plantentuin van Meise, Nieuwelaan 1 te Meise.

Programma:

13u30: ontvangst en koffie

13u45: algemene vergadering met verwelkoming, verslag penningmeester en floristisch secretaris

14u00: Akkerflora en akkerflorabeheer in Vlaams Brabant (Jules Robijns & Roosmarijn Steeman)

15u00: koffiepauze

15u30: De verkeerswisselaar van Strombeek, bedreigde vluchtheuvel voor zeldzame planten (Anne Ronse)

16u00: Habitatkartering en monitoring in het kader van de Habitatrichtlijn (Patrik Oosterlynck)

16u30: Afsluitend woordje

Advertenties

Hokkenkaart voor het meetnet algemene planten 2018 staat online

Onder de rubriek kaarten staat de nieuwe kaart voor het meetnet algemene planten voor 2018 on-line. Laat iets weten indien je bereid bent mee te werken. Voor de vrijwilligers die nog streeplijsten hebben van het meetnet algemene planten 2017: je mag je lijsten doorsturen naar het INBO ter attentie van Wouter Van Landuyt, Kliniekstraat 25, 1070 Brussel (of vanaf 1 december 2017, INBO, Havenlaan 88 bus 73, 1000 Brussel).

Algemene vergadering en jaarlijkse studiedag Flower

Op zondagnamiddag 19 februari organiseren de Floristische Werkgroepen vzw. hun jaarlijkse bijeenkomst in het Van Heurckauditorium in de Plantentuin van Meise (Nieuwe Laan 1, Meise). We starten om 13:30 met de verwelkoming en koffie. Om 13:45 is er een kort administratief gedeelte en om 14:00 starten we met de inhoudelijke voordrachten:

  • 14:00 Een wonderlijke tuin. Flora op het Lam Gods (Paul Van den Bremt)
  • 14:30 Het Life project Itter en Oeter (Pieter Hendrickx)
  • 15:00 Rondleiding achter de schermen in de tropische serres van de Plantentuin Meise (Anne Ronse)

De Flo.wer-leden kunnen hun lidmaatschap hernieuwen door 5€ over te schrijven op rekeningnr. BE03 0682 0545 1784 ten name van Flo.wer, of door het lidgeld contant te betalen tijdens de algemene vergadering.

Meetnet Algemene Planten gaat van start

Om een duidelijker en sneller inzicht te krijgen in de trends in de verspreiding van meer algemene soorten werd de laatste jaren gewerkt aan een 5-jarige steekproef van kilometerhokken verspreid over Vlaanderen.  Hierbij komen de verschillende regio’s zoals de kustduinen, polders, leemstreek, Kempen, Maasvallei maar ook het urbaan gebied en de intensieve landbouwgebieden evenwaardig aan bod. Dit moet de geografische bias in de jaarlijks gestreepte hokken beperken.  Meer info, een link naar het rapport en de kaart van de hokken die gepland zijn voor 2016 vind je onder de rubriek kaarten.