Boekvoerstelling Groen van toen. De verdwenen flora van Oost-Vlaanderen

De UGent en de deputatie van de Provincie Oost-Vlaanderen nodigen u graag uit op de voorstelling van het boek
Groen van toen
De verdwenen flora van Oost-Vlaanderen
op woensdag  30 maart 2022 om  19 uur
Auditorium De Schelde van het Provinciaal Administratief Centrum‘Het Zuid’, W. Wilsonplein 2, 9000 Gent

Programma
Welkomstwoord door gedeputeerde  An Vervliet
Lezing door auteurs  Katrijn Vannerum en  Thijs Lambrecht
Interview met de auteurs door redacteur  Isaac Demey
Signeersessie, receptie en tentoonstelling Florient Express in de tentoonstellingsruimte

Het boek kan die avond worden aangekocht met een korting van 20% (€ 21 i.p.v. € 25,99). Betalen kan cash of via Payconiq.
InschrijvenInschrijven is verplicht, via een mail naar erfgoed@oost-vlaanderen.be. Laat hierbij weten voor hoeveel personen u inschrijft en vermeld ‘boekvoorstelling’ in de onderwerpregel.
We verwachten uw inschrijving uiterlijk op 25 maart om 12 uur.
De geldende coronamaatregelen worden in acht genomen.
Info over de publicatie:
www.oost-vlaanderen.be/florient
www.lannoo.be/nl/groen-van-toen

Algemene vergadering Flo.Wer + Floristische studiedag: online op zondag 13 februari 2022

Aangezien we voor het 2 de jaar op rij met een ernstige beperking zitten om live samen te zitten zijn we gedwongen om de studiedag online te laten doorgaan. Wie wil deelnemen moet zich per mail aanmelden bij wouter.vanlanduyt@inbo.be met de vermelding Floristische studiedag 2022. De deelnemers krijgen dan een link naar de online meeting doorgestuurd. We starten om 14:00 maar er zal een halfuurtje op voorhand al iemand aanwezig zijn in de meeting om mogelijke problemen op te lossen.

Programma:

start 14:00 met administratief gedeelte

  • Verslag van de floristisch secretaris (Wouter Van Landuyt)
  • Verslag van de penningmeester (Daniel Van De Gucht)
  • Mededelingen i.v.m. bestuur (Daniel Van De Gucht)

14:30 Epipactis in België (Walter Van den Bussche, Semo)

15:00 Exotische Spiranthes soorten in Vlaanderen en Nederland: hoe gaan we ermee om en is bestrijding wenselijk en hoe doen we dat dan ? (Bram D’Hondt, INBO)

15:30 Nieuwe (her)vondsten van inheemse uitgestorven of zeldzame soorten. (Annelies Jacobs, Natuurpunt)

16:00 Afscheidswoordje door de voorzitter

Floristische studiedag 2022: 13 februari 2022, save the date

We werken nog volop aan het programma maar er is alvast een datum geprikt voor de floristische studiedag van Flo.Wer in de plantentuin van Meise. Hopelijk kan alles live doorgaan. Op het programma staan alvast een voordracht over de wespenorchissen (Epipactis) van België door Walter Van den Bussche (Studiegroep Europese en Mediterrane orchideeën) en over de invasieve exotische schroeforchissen in natuurgebieden en hoe ermee om te gaan door Bram D’Hondt (Instituut voor Natuur- en Bosonderzoek). Er zal ook een voordracht gehouden worden door Annelies Jacobs (Natuurpunt) over nieuwe recente vondsten van zeldzame of recent herontdekte inheemse soorten. Afhankelijk van de situatie op dat moment wordt er ook nog gekeken of een bezoek aan de kweekserres in de plantentuin van Meise mogelijk zal zijn.

Kaart voor voor 2022 van het meetnet van de trend van algemene planten staat online

In 2022 zitten we in het tweede herhalingsjaar van ons vijfjarig meetnet dat de trend van de meer algemene planten in kaart moet brengen. Om jullie planning voor volgend jaar al wat te kunnen voorbereiden staat de kaart nu al online. Je vindt de kaart onder de rubriek kaarten. Je kan nu al je hokken reserveren voor het seizoen mei-september 2022 door een mailtje te sturen naar wouter.vanlanduyt@inbo.be.

Geen alternatief buitenevenement in Zoniën mogelijk op 25 april

Het alternatief voor de uitgestelde algemene vergadering van Flo.wer vzw. gaat niet door aangezien ook buitenactiviteiten met meer dan 4 personen door de Coronamaatregelen van de overheid nog niet toegelaten zijn. Hopelijk kunnen we volgend jaar weer een gewone algemene vergadering en floristische studiedag organiseren in de Plantentuin in Meise.

Akkerflora excursie 6 juni 2021

Op zondag 6 juni organiseren we een excursie speciaal gericht rond zeldzame akkerflora en het beheer van dergelijke ‘akkerflora-reservaten’. Jules Robyns leidt ons in de voormiddag rond aan zijn persoonlijke akkerreservaatje waar we talrijke in Vlaanderen nagenoeg uitgestorven soorten kunnen bewonderen zoals akkerboterbloem, naaldenkervel, wilde ridderspoor en nog veel meer. In de namiddag trekken we naar het natuurreservaat Rosdel.

Afspraak om 10:00 aan de kerk van Ezemaal voor het bezoek aan de akker van Jules

Afspraak om 14:00 aan de kerk van Hoegaarden voor het bezoek aan het natuurgebied Rosdel.

Om in orde te zijn met de op dat moment geldende corona maatregelen is inschrijven verplicht. Het maximaal aantal deelnemers is 20 personen (of minder afhankelijk de geldende corona maatregelen). Inschrijven kan bij roosmarijn.steeman@natuurpunt.be. Eventueel voorzien we ook een mogelijkheid om opgepikt te worden aan het station van Ezemaal (als carpoolen dan toegelaten is).

Emiel Van Rompaey prijs 2021

Bij testament heeft juffrouw Irma Van Rompaey, de op 20 april 1982 overleden zuster van Emiel Van Rompaey, een geldsom gelegateerd aan de voormalige Nationale Plantentuin van België (sinds 2014 Agentschap Plantentuin Meise). De intresten van dit kapitaal worden aangewend voor het toekennen van een twee-jaarlijkse Emiel Van Rompaey-prijs voor floristiek in de ruime betekenis.
Emiel Van Rompaey (1895-1975) was een pionier van het vernieuwde floristische onderzoek in België en bleef hierin tot aan zijn dood een leidende rol spelen.

De prijs wordt in 2021 voor de negentiende keer uitgereikt. Kandidaturen kunnen voor 20 mei 2021 worden ingediend door individuele kandidaten, door meerdere personen samen of door verenigingen. Kandidaturen
kunnen ook door derden worden ingediend.
Alle briefwisseling omtrent deze prijs wordt gericht aan

Plantentuin Meise
Emiel Van Rompaey-prijs
Nieuwelaan 38
1860 Meise
Het reglement kan op hetzelfde adres worden aangevraagd; het is ook te vinden op
https://www.plantentuinmeise.be/nl/overig/Emiel_Van_Rompaey_Prijs

Algemene vergadering in corona-tijden

Beste Flo.Wer leden, normaal houden we onze algemene vergadering altijd op een zondag in februari in de Plantentuin Meise. Het bestuur van Flo.Wer gaat ervan uit dat met veel mensen samenkomen binnen komen in februari 2021 vermoedelijk nog niet mogelijk zal zijn. Toch zijn we volgens onze statuten verplicht een algemene vergadering te houden om enkele administratieve zaken te behandelen zoals de goedkeuring van het financieel verslag en het kiezen van het bestuur. We hebben besloten de administratieve zaken te laten verlopen via een mailenquete bij de leden in februari 2021.

Omdat een algemene vergadering vooral ook een bijeenkomst is van de leden om te luisteren naar voordrachten over flora-onderzoek hebben we besloten dit deel te verplaatsen naar 25 april 2021 in het Bosmuseum ‘Jan van Ruusbroec’ (Duboislaan 2, Hoeilaart). Als we op dat ogenblik nog niet binnen mogen bijeenkomen vervangen we de binnenactiviteit door een plantenwandeling in het Zoniënwoud.

Kaart voor 2021 voor het 5-jarig meetnet voor de trend van (algemene) planten staat online

In 2021 zitten we in het eerste herhalingsjaar van ons vijfjarig meetnet dat de trend van de meer algemene planten in kaart moet brengen. Om jullie planning voor volgend jaar al wat te kunnen voorbereiden staat de kaart nu al online. Je vindt de kaart onder de rubriek kaarten. Je kan nu al je hokken reserveren voor het seizoen mei-september 2021 door een mailtje te sturen naar wouter.vanlanduyt@inbo.be.

Rozenexcursie in de Westhoek afgelast

Na overleg met de excursieleider en gezien de beperkingen opgelegd door de Corona-maatregelen hebben we beslist de rozenexcursie die voorzien was voor zaterdag 5 september 2020 uit te stellen naar volgend jaar. Afstand houden en details van rozenblaadjes en bottels bekijken leek ons moeilijk en ook carpoolen van aan het station was niet mogelijk. Volgend jaar beter !