Plantenwerkgroep Meetjesland

Wie zijn wij ?

Zoals wellicht alle andere werkgroepen bestaan wij uit een bont allegaartje liefhebbers van wilde planten, maar gewoonlijk kijken wij wat verder dan onze neus lang is en wordt ook aandacht geschonken aan organismen – zoals insecten en zwammen – die in de onmiddellijke nabijheid van die planten leven.

Onze waarnemingen worden tijdens de excursies genoteerd op streeplijsten en komen onder andere in de florabank terecht.

Waar ligt ons werkgebied ?

Ons werkgebied ligt in het noordwesten van Oost-Vlaanderen en omvat alle gemeenten tussen enerzijds de West-Vlaamse grens en het kanaal Gent- Terneuzen, en anderzijds de Nederlandse grens en het Gentse.

De streek die wij inventariseren lijkt vrij homogeen maar is toch heel divers, met kalkhoudende dijken, kreken en poldergraslanden in het noorden, beboste zandruggen en heiderestanten in het centraal gelegen gedeelte, plaatselijk overgaand in zandleemgronden in het zuiden van het gebied (wat vooral merkbaar is aan de flora in de bossen).

In het algemeen is het Meetjesland nog heel agrarisch en bijgevolg niet gespaard gebleven van de achteruitgang die de natuur de laatste decennia trof. Niettemin verbaast het ons telkens weer dat er nog ‘groene’ eilandjes overgebleven zijn, die trouwens meer en meer bescherming genieten. Het bijdragen via inventarisaties tot het beschermen van wat nog de moeite waard is is zodoende uitgegroeid tot één van de hoofdactiviteiten van onze werkgroep.

Wanneer gaan onze activiteiten door ?

Gewoonlijk strepen wij een tiental keer op dinsdagavonden, vanaf half april tot eind augustus. We verzamelen om 19.00 u stipt op de plaats van afspraak (meestal een kerk). De excursies duren 2 à 3 uur, afhankelijk van het hok, het weer en de daglengte.

Uitzonderlijk gaan er ook activiteiten door op zaterdagen en/of zondagen, zoals onze jaarlijkse 1000-soortendag (waarbij wij met een team specialisten van uiteenlopend pluimage zoveel mogelijk levensvormen op naam proberen te brengen).

Iedereen is welkom, er is geen basiskennis vereist en deelname is gratis. Het enige dat je moet meebrengen is een goed humeur maar een loupe, laarzen en een flora kunnen ook nuttig zijn.

Contactpersonen

Chris Bruggeman (voorzitter Natuurhistorische Werkgroepen Natuurpunt Meetjesland, zie de website van onze werkgroep voor meer info) :

chris.bruggeman@skynet.be

http://www.natuurwerkgroepmeetjesland.be/

William White (coördinator Plantenwerkgroep)

william.white@telenet.be

Advertentie