Floristische studiedag en algemene vergadering

Zondagnamiddag 18 februari 2018 vindt de jaarlijkse studiedag en algemene vergadering van Flo.Wer door. De plaats van het gebeuren is zoals gewoonlijk het Van Heurck auditorium in de Plantentuin van Meise, Nieuwelaan 1 te Meise.

Programma:

13u30: ontvangst en koffie

13u45: algemene vergadering met verwelkoming, verslag penningmeester en floristisch secretaris

14u00: Akkerflora en akkerflorabeheer in Vlaams Brabant (Jules Robijns & Roosmarijn Steeman)

15u00: koffiepauze

15u30: De verkeerswisselaar van Strombeek, bedreigde vluchtheuvel voor zeldzame planten (Anne Ronse)

16u00: Habitatkartering en monitoring in het kader van de Habitatrichtlijn (Patrik Oosterlynck)

16u30: Afsluitend woordje

Meetnet Algemene Planten gaat van start

Om een duidelijker en sneller inzicht te krijgen in de trends in de verspreiding van meer algemene soorten werd de laatste jaren gewerkt aan een 5-jarige steekproef van kilometerhokken verspreid over Vlaanderen.  Hierbij komen de verschillende regio’s zoals de kustduinen, polders, leemstreek, Kempen, Maasvallei maar ook het urbaan gebied en de intensieve landbouwgebieden evenwaardig aan bod. Dit moet de geografische bias in de jaarlijks gestreepte hokken beperken.  Meer info, een link naar het rapport en de kaart van de hokken die gepland zijn voor 2016 vind je onder de rubriek kaarten.