Uitreiking Van Rompaey-prijs 2015

De directie en het personeel van het Agentschap Plantentuin Meise hebben het genoegen u uit te nodigen voor de proclamatie en uitreiking van de Emiel Van Rompaey-prijs 2015 voor floristiek voor de periode 2013-2014 op maandag 12 september 2016, om 14.00 uur, in het Kasteel van Bouchout, Agentschap Plantentuin Meise, Nieuwelaan 38, 1860 Meise.

Programma:

 • Proclamatie van de laureaten 2015
 • Voordracht: “Espèces envahissantes d’ici et d’ailleurs” door Etienne Branquart
 • Receptie

Iedereen is van harte welkom op de prijsuitreiking en de aansluitende receptie.

Om het aantal deelnemers te kennen voor de receptie, vragen we jullie om je vooraf in te schrijven, tegen uiterlijk 05/09/2016 om 12.00 uur, via deze link:

https://docs.google.com/forms/d/13Z28hd1Jy3w0cahffhIa84A45oFgyr4FhrplKSMIBbA/viewform?usp=send_form

Advertenties

Benelux flora op komst

Cavasflora

De Benelux Flora of met de juiste naam ‘Wilde planten van de Benelux / veldgids’ is een project dat al enige jaren aansleept maar zich nu in een finale fase bevindt en het boek zou deze zomer moeten verschijnen. Wie op de laatste algemene vergadering van Flo.Wer aanwezig was kreeg al een voorsmaakje door Fabienne Van Rossum van de Plantentuin Meise die het project leidt. Wie er niet was of voor wie niet op de hoogte was van het project lichten we een tipje van de sluier op. Het is een “prentjes”-flora die per familie geordend die taxonomisch geordend is per familie en een overzicht geeft van alle soorten van de Benelux. Een prentjesflora is hier wel een erg understatement want de illustraties zijn van ongeziene kwaliteit. Alle soorten zijn gefotografeerd tegen een egaal zwarte achtergrond met de methodiek van “stacking” wat een maximale scherptediepte garandeert. Hieronder vind je alvast een voorsmaakje.

Benelux flora2.jpg

Benelux flora

Flo.Wer studiedag 21 februari 2016

Op zondagnamiddag 21 februari 2016 gaat onze volgende studiedag door. De studiedag gaat zoals gebruikelijk door in het Van Heurck-auditorium van de Plantentuin van Meise (Meise, Nieuwe laan  1). Er is koffie vanaf 13u30. De studiedag en algemene vergadering gaat door vanaf 14u00. Hieronder het programma.

 • 13u30: ontvangst en koffie
 • 14u00: algemene vergadering met verwelkoming, verslag penningmeester en floristisch secretaris
 • 14u30: Monitoring in het kader van de Instandhoudingsdoelstellen van het Natura 2000 netwerk en de Vlaams prioritaire soorten (Roosmarijn Steeman, Natuurpunt & Wouter Van Landuyt, INBO)
 • 15u00: Translocatie en compensatiemaatregelen voor zilte graslanden (Frank Van de Meuter, INBO)
 • 15u30: Koffiepauze
 • 16u00: Perspectieven voor de nieuwe Flora van België en de BENELUX flora (Fabienne Van Rossum, Agentschap Plantentuin Meise)
 • 16u30: Archeobotanische vondsten in de Kale Vallei, Oost-Vlaanderen (Luc Allemeersch)
 • 17u00: Afsluitend woordje door de voorzitter

Meetnet Algemene Planten gaat van start

Om een duidelijker en sneller inzicht te krijgen in de trends in de verspreiding van meer algemene soorten werd de laatste jaren gewerkt aan een 5-jarige steekproef van kilometerhokken verspreid over Vlaanderen.  Hierbij komen de verschillende regio’s zoals de kustduinen, polders, leemstreek, Kempen, Maasvallei maar ook het urbaan gebied en de intensieve landbouwgebieden evenwaardig aan bod. Dit moet de geografische bias in de jaarlijks gestreepte hokken beperken.  Meer info, een link naar het rapport en de kaart van de hokken die gepland zijn voor 2016 vind je onder de rubriek kaarten.

Van Rompaey Prijs

Voor de zestiende keer zal Plantentuin Meise in 2015 de prijs Emiel van Rompaey uitreiken.De prijs wordt uitgereikt voor werken die betrekking hebben op de taxonomie, de inventarisatie, de verspreiding of de bescherming van de zaadplanten- of sporeplantenflora van België, het Groothertogdom Luxemburg en de streken die onmiddellijk aan deze beide landen grenzen. Ook vrijwilligers van Flo.wer of lokale plantenwerkgroepen kunnen zich kandidaat stellen. Kandidaturen kunnen in­ge­diend worden door individuele kandi­da­ten, door ver­schillende personen samen of door vereni­gingen, en moeten binnen zijn vóór 20 mei 2015; zij mogen ook door andere per­sonen dan de kandidaten zelf worden voor­gedragen.

Alle briefwisseling omtrent deze prijs wordt gericht aan

Agentschap Plantentuin Meise

Van Rompaey‑prijs

Nieuwelaan 38

1860 Meise

Het reglement kan op hetzelfde adres worden aangevraagd; het is ook te vinden op

http://www.plantentuinmeise.be/RESEARCH/MEETINGS/MEETINGSNL/awardnl.php