Kaart voor voor 2022 van het meetnet van de trend van algemene planten staat online

In 2022 zitten we in het tweede herhalingsjaar van ons vijfjarig meetnet dat de trend van de meer algemene planten in kaart moet brengen. Om jullie planning voor volgend jaar al wat te kunnen voorbereiden staat de kaart nu al online. Je vindt de kaart onder de rubriek kaarten. Je kan nu al je hokken reserveren voor het seizoen mei-september 2022 door een mailtje te sturen naar wouter.vanlanduyt@inbo.be.

Geen alternatief buitenevenement in Zoniën mogelijk op 25 april

Het alternatief voor de uitgestelde algemene vergadering van Flo.wer vzw. gaat niet door aangezien ook buitenactiviteiten met meer dan 4 personen door de Coronamaatregelen van de overheid nog niet toegelaten zijn. Hopelijk kunnen we volgend jaar weer een gewone algemene vergadering en floristische studiedag organiseren in de Plantentuin in Meise.

Akkerflora excursie 6 juni 2021

Op zondag 6 juni organiseren we een excursie speciaal gericht rond zeldzame akkerflora en het beheer van dergelijke ‘akkerflora-reservaten’. Jules Robyns leidt ons in de voormiddag rond aan zijn persoonlijke akkerreservaatje waar we talrijke in Vlaanderen nagenoeg uitgestorven soorten kunnen bewonderen zoals akkerboterbloem, naaldenkervel, wilde ridderspoor en nog veel meer. In de namiddag trekken we naar het natuurreservaat Rosdel.

Afspraak om 10:00 aan de kerk van Ezemaal voor het bezoek aan de akker van Jules

Afspraak om 14:00 aan de kerk van Hoegaarden voor het bezoek aan het natuurgebied Rosdel.

Om in orde te zijn met de op dat moment geldende corona maatregelen is inschrijven verplicht. Het maximaal aantal deelnemers is 20 personen (of minder afhankelijk de geldende corona maatregelen). Inschrijven kan bij roosmarijn.steeman@natuurpunt.be. Eventueel voorzien we ook een mogelijkheid om opgepikt te worden aan het station van Ezemaal (als carpoolen dan toegelaten is).

Emiel Van Rompaey prijs 2021

Bij testament heeft juffrouw Irma Van Rompaey, de op 20 april 1982 overleden zuster van Emiel Van Rompaey, een geldsom gelegateerd aan de voormalige Nationale Plantentuin van België (sinds 2014 Agentschap Plantentuin Meise). De intresten van dit kapitaal worden aangewend voor het toekennen van een twee-jaarlijkse Emiel Van Rompaey-prijs voor floristiek in de ruime betekenis.
Emiel Van Rompaey (1895-1975) was een pionier van het vernieuwde floristische onderzoek in België en bleef hierin tot aan zijn dood een leidende rol spelen.

De prijs wordt in 2021 voor de negentiende keer uitgereikt. Kandidaturen kunnen voor 20 mei 2021 worden ingediend door individuele kandidaten, door meerdere personen samen of door verenigingen. Kandidaturen
kunnen ook door derden worden ingediend.
Alle briefwisseling omtrent deze prijs wordt gericht aan

Plantentuin Meise
Emiel Van Rompaey-prijs
Nieuwelaan 38
1860 Meise
Het reglement kan op hetzelfde adres worden aangevraagd; het is ook te vinden op
https://www.plantentuinmeise.be/nl/overig/Emiel_Van_Rompaey_Prijs

Algemene vergadering in corona-tijden

Beste Flo.Wer leden, normaal houden we onze algemene vergadering altijd op een zondag in februari in de Plantentuin Meise. Het bestuur van Flo.Wer gaat ervan uit dat met veel mensen samenkomen binnen komen in februari 2021 vermoedelijk nog niet mogelijk zal zijn. Toch zijn we volgens onze statuten verplicht een algemene vergadering te houden om enkele administratieve zaken te behandelen zoals de goedkeuring van het financieel verslag en het kiezen van het bestuur. We hebben besloten de administratieve zaken te laten verlopen via een mailenquete bij de leden in februari 2021.

Omdat een algemene vergadering vooral ook een bijeenkomst is van de leden om te luisteren naar voordrachten over flora-onderzoek hebben we besloten dit deel te verplaatsen naar 25 april 2021 in het Bosmuseum ‘Jan van Ruusbroec’ (Duboislaan 2, Hoeilaart). Als we op dat ogenblik nog niet binnen mogen bijeenkomen vervangen we de binnenactiviteit door een plantenwandeling in het Zoniënwoud.

Kaart voor 2021 voor het 5-jarig meetnet voor de trend van (algemene) planten staat online

In 2021 zitten we in het eerste herhalingsjaar van ons vijfjarig meetnet dat de trend van de meer algemene planten in kaart moet brengen. Om jullie planning voor volgend jaar al wat te kunnen voorbereiden staat de kaart nu al online. Je vindt de kaart onder de rubriek kaarten. Je kan nu al je hokken reserveren voor het seizoen mei-september 2021 door een mailtje te sturen naar wouter.vanlanduyt@inbo.be.

Rozenexcursie in de Westhoek afgelast

Na overleg met de excursieleider en gezien de beperkingen opgelegd door de Corona-maatregelen hebben we beslist de rozenexcursie die voorzien was voor zaterdag 5 september 2020 uit te stellen naar volgend jaar. Afstand houden en details van rozenblaadjes en bottels bekijken leek ons moeilijk en ook carpoolen van aan het station was niet mogelijk. Volgend jaar beter !

Rozenexcursie in de Westhoek

Op 5 september 2020 organiseert Flo.Wer een excursie om wilde rozen te leren herkennen. Deze excursie wordt gegidst door rozenkenner Arnout Zwaenepoel. We spreken af om 10:00 aan het station van Adinkerke (we wachten nog op de trein die om 10:08 toekomt) van waaruit we ons met de wagens verplaatsen naar de oude duinen van Cabourg en vervolgens naar het duingebied van Ter Yde of de Oostvoorduinen.

Contact: Wouter Van Landuyt (0499/80.88.72) of Arnout Zwaenepoel (0476/90.88.64)

Floristische studiedag Flo.Wer 2020

We heten jullie allemaal welkom om de Floristische Studiedag van 2020 op zondag 16 februari in de plantentuin Meise. Alles gaat door in het Van Heurck auditorium van de plantentuin. Gezien er grote werkzaamheden bezig zijn aan de hoofdingang van de plantentuin worden we gevraagd een alternatieve ingang te gebruiken aan de Schapenbaan te Meise te gebruiken waar we toegang hebben tot de personeelsparking. We kunnen de personeelsparking gebruiken maar dan sturen jullie best je nummer van je autoplaat door naar wouter.vanlanduyt@inbo.be zodat ik die kan doorgeven aan de plantentuin.
Hieronder vind je een plannetje hoe je van de momenteel afgesloten hoofdingang naar de ingang van de personeelsparking geraakt:
Het programma bestaat uit ontvangst met koffie om 13:30 en daarna een korte administratieve vergadering van 13:45 tot 14:00 met daarna 4 voordrachten. Om 15:00
 houden we een koffiepauze.
  • 13:45: administratief gedeelte
  • 14:00: ‘Flore de Gand’ : een overzicht van de resultaten van een digitalisatieproject van twee historische herbaria uit het eind van de 19de eeuw, (door Katrijn Vannerum, Ugent)
  • 14:30: Flora van het Drongengoed, een herinventarisatie. (door Ivan Hoste, Plantentuin  Meise)
  • 15:00: Koffiepauze
  • 15:15: Recente ontwikkelingen in de Belgische flora: resultaten van een speurtocht naar (bijna) verdwenen plantensoorten (door Annelies Jacobs, Natuurpunt).
  • 15:45: Het gebruik van planten waarnemingen van vrijwilligers in beleid en beheer rond invasieve soorten (door Tim Adriaens, Inbo)
  • 16:15: afsluitend dankwoord door de voorzitter.

Kaart voor 2020 voor het 5-jarig meetnet voor de trend van (algemene) planten staat online